Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Laatste verzen   By: (1830-1899)

Book cover

First Page:

OPMERKINGEN VAN DE BEWERKER: De tekst in dit bestand wordt weergegeven in de originele, verouderde spelling. Er is geen poging gedaan de tekst te moderniseren. De voetnoten zijn verplaatst naar het eind van het gedicht. Bladzijde nummering is verwijderd. De in het origineel als uitgespatieerde weergegeven tekst is in dit e boek weergegeven als =uitgespatieerd=. Het cursief is weergegeven als cursief .

LAATSTE VERZEN

In deze volledige uitgave van Guido Gezelle's Dichtwerken verschijnen :

I. DICHTOEFENINGEN. II. KERKHOFBLOMMEN. III. GEDICHTEN, GEZANGEN, GEBEDEN EN KLEENGEDICHTJES. IV. LIEDEREN, EERDICHTEN ET RELIQUA. V/VI. TIJDKRANS. VII/VIII. RIJMSNOER. IX. HIAWADHA'S LIED. X. LAATSTE VERZEN.

Apart verscheen :

VERZEN, Tweede druk, ing. [f] 3.90, geb. [f] 4.50.

GEDICHTEN, samengesteld door Dr. J. A. NIJLAND, ing. [f] 1.90, geb. [f] 2.50, leer [f] 3.50.

BLOEMLEZING, samengesteld door Dr. J. A. NIJLAND, Vijfde verbeterde druk, ing. [f] 0.90, geb. [f] 1.25.

MOTTO ALBUM, met versieringen van J. DE PRAETERE, geb. in linnen of gebatikt [f] 1.50, geb. in leer [f] 1.90.

KLEENGEDICHTJES, Eerste en Tweede bundel à ing. [f] 0.25. geb. [f] 0.50.

LAATSTE VERZEN, Derde druk, geb. [f] 1.90.

GUIDO GEZELLE'S DICHTWERKEN

LAATSTE VERZEN

=VIJFDE DRUK=

[Illustratie]

=L. J. VEEN AMSTERDAM=

1913

BOEK , COURANT EN STEENDRUKKERIJ G. J. THIEME, NIJMEGEN

'T ER VIEL 'NE KEER

(HERINNERING AAN BEETHOVEN'S SEPTUOR.)

't Er viel 'ne keer een bladtjen op het water 't Er lag 'ne keer een bladtjen op het water En vloeien op het bladtje dei dat water En vloeien dei het bladtjen op het water En wentel winkelwentelen in 't water Want 't bladtjen was geworden lijk het water Zoo plooibaar en zoo vloeibaar als het water Zoo lijzig en zoo lustig als het water Zoo rap was 't en gezwindig als het water Zoo rompelend en zoo rimpelend als water Zoo lag 't gevallen bladtjen op het water En m' ha' gezeid het bladtjen ende 'et water 't En was niet 't een een bladtje en 't an der water Maar water was het bladtje en 't blad tje water En 't viel ne keer een bladtjen op het water Als 't water liep het bladtje liep, als 't water Bleef staan het bladtje stond daar op het water En rees het water 't bladtje rees en 't water En daalde niet of 't bladtje daalde en 't water En dei niet of het bladtje dei 't in 't water. Zoo viel der eens een bladtjen op het water En blauw was 't aan den hemel end' in 't water En blauw en blank en groene blonk het water En 't blaadtjen loech en lachen dei dat water Maar 't bladtje en wa' geen bladtjen neen en 't water En was nie' meer als 't bladtjen ook geen water Mijn ziele was dat bladtjen; en dat water Het klinken van twee harpen wa' dat water En blinkend in de blauwte en in dat water Zoo lag ik in den Hemel van dat water Den blauwen blijden Hemel van dat water En 't viel ne keer een bladtjen op het water En 't lag ne keer een bladtjen op het water... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books