Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Langs den Congo tot Brazzaville De Aarde en haar Volken, 1906   By:

Book cover

"Langs den Congo tot Brazzaville" by A. Kloos is a fascinating and eye-opening read about the journey through Africa from the Congo to Brazzaville. Published in 1906, the book provides an in-depth look at the diverse cultures and landscapes encountered along the way.

Kloos does an excellent job of depicting the beauty of the African continent, while also shedding light on the harsh realities faced by its people. The author's detailed descriptions paint a vivid picture for readers, allowing them to feel as though they are right there alongside him on the journey.

What sets this book apart is Kloos' ability to provide a balanced perspective on the colonization of Africa. He doesn't shy away from addressing the impact of European influence on the native populations, showcasing both the positive and negative aspects of this complex history.

Overall, "Langs den Congo tot Brazzaville" is a thought-provoking and informative read that will appeal to anyone interested in African history and culture. Kloos' writing is engaging and the insights he offers are sure to leave a lasting impression on readers.

First Page:

Langs den Congo tot Brazzaville.

Door A. KLOOS.

Na een voorspoedige reis over een bijkans spiegelgladde zee had de Albertville , een der stoomschepen der Messageries Maritimes du Congo, het anker laten vallen in de ruime, slechts door een smalle landtong van den Oceaan gescheiden baai, door den machtigen Congostroom aan zijne uitmonding gevormd.

Al dadelijk bij het invaren maakt de rivier een grootschen indruk. Verscheidene K.M. breed, stuwt zij hare wateren, waarvan de gele kleur reeds den geheelen dag vóór onze aankomst den aanblik der zee veranderde, met groote snelheid en in ongelooflijke massa voort. Hare dichtbegroeide, vèrwijkende oevers verliezen zich in de oneindige verte; tot aan den horizon kunnen we stroomopwaarts de wateroppervlakte overzien, slechts plekken eenige kleine eilanden, hier en daar verspreid, tegen de donkere kleur van het water of tegen den helderblauwen hemel af.

In al zijn rustige schoonheid vertoont zich de machtige stroom aan ons oog; niets dan een enkele kleine kano door rechtop staande inboorlingen voortbewogen, verraadt ons de nabijheid van menschen. Geen geluid dringt over die uitgestrektheid tot ons door, stil en indrukwekkend ligt de Congo, zich badende in het verblindend witte, tropische zonlicht, voor ons.

Alleen als we over de baai naar de landtong, die we straks bij het binnenkomen omstoomden, terugblikken, zien we dat onze aankomst opgemerkt werd... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books