Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Legenden en Romances van Spanje   By: (1874-1955)

Legenden en Romances van Spanje by Lewis Spence

Legenden en Romances van Spanje by Lewis Spence is a captivating and informative read that delves into the rich history and folklore of Spain. The author skillfully weaves together a collection of myths, legends, and romantic tales that have been passed down through generations in Spain.

Spence's writing is both lyrical and engaging, drawing readers into the enchanting world of Spanish folklore. He explores themes of love, betrayal, heroism, and the supernatural, offering a glimpse into the cultural beliefs and traditions of this diverse and vibrant country.

Throughout the book, Spence demonstrates a deep respect and admiration for the stories he presents, showcasing a keen eye for detail and a passion for storytelling. His research is thorough, and he provides context and background information that enriches the reader's understanding of the tales he shares.

Overall, Legenden en Romances van Spanje is a captivating and enlightening read that will appeal to anyone with an interest in folklore, mythology, or Spanish culture. Spence's love for the subject matter shines through on every page, making this book a must-read for anyone looking to explore the rich storytelling traditions of Spain.

First Page:

LEGENDEN EN ROMANCES VAN SPANJE

Door

Lewis Spence F.R.A.I.

Schrijver van:

»Legenden en Romances van Bretagne«, »Helden verhalen en Legenden van den Rijn«, »Handleiding bij de studie van de Middeleeuwsche Romance en Romance schrijvers«, enz.

Met 16 illustraties van Otway Mc. Cannell R.B.A.

Uit het Engelsch door S. Vos Goudsmit

Zutphen W. J. Thieme & Cie

VOORWOORD.

Sedert de dagen van Southey heeft de Spaansche romantische literatuur niet die belangstelling van Engelsche schrijvers en kritiek genoten, waarop zij ongetwijfeld aanspraak heeft. In geen enkel land van Europa heeft het zaad van de Romantiek zóó gemakkelijk wortel geschoten, of is het tot zulk een weelderigen bloei gekomen als in Spanje, waar de geaardheid van het volk nog duidelijker te voorschijn trad uit de ridderverhalen, dan dit het geval was in Frankrijk of Engeland. Denken wij bij het begrip Ridderlijkheid niet het eerst aan Spanje, aan zijn eeuwenlangen strijd tegen de heidensche overweldigers van Europa, aan zijn gevoel voor persoonlijke en nationale eer? Denken wij niet aan den Cid Campeador, aan Gayferos en Gonzalvo de Cordova, reusachtige geharnaste schimmen, een pantheon van helden, ver uitstekende boven alles, wat de oorlogslegenden van andere landen ons te aanschouwen geven... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books