Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Lidewyde   By: (1826-1886)

Lidewyde by Conrad Busken Huet

"Lidewyde" by Conrad Busken Huet is a captivating novel that explores themes of love, betrayal, and redemption. The story follows the life of Lidewyde, a young woman who is torn between her duty to her family and her desire for love and independence.

Huet's writing is rich and descriptive, painting a vivid picture of the Dutch countryside and the complex relationships that develop within the novel. The characters are well-developed and relatable, each struggling with their own inner demons and desires.

The plot is engaging and keeps the reader on the edge of their seat, as Lidewyde navigates the challenges and obstacles that stand in the way of her happiness. Huet does an excellent job of building tension and suspense throughout the story, keeping the reader guessing until the very end.

Overall, "Lidewyde" is a must-read for anyone who enjoys historical fiction with a touch of romance. Huet's masterful storytelling and powerful themes make this novel a true gem in the world of literature.

First Page:

Opmerkingen van de bewerker:

De tekst in dit bestand wordt weergegeven in de originele, verouderde spelling. Er is geen poging gedaan de tekst te moderniseren.

Overduidelijke druk en spelfouten in het origineel zijn gecorrigeerd. Variaties in spelling (o. a. met of zonder afbreekstreepje/trema) zijn behouden.

Bladzijde nummering is verwijderd. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld.

De in het origineel als cusief weergegeven tekst is in dit e boek weergegeven als cursief . Uitgespatieerde tekst is weergegeven als =uitgespatieerd=.

LIDEWYDE.

CD. BUSKEN HUET

LIDEWYDE

DERDE DRUK

MET EEN VOORBERICHT VAN G. BUSKEN HUET

HAARLEM

H. D. TJEENK WILLINK

VOORBERICHT

VOOR DEN DERDEN DRUK.

Deze nieuwe uitgave van Lidewyde is noodzakelijk geworden, omdat de twee eerste (verschenen in 1868 en 1872) geheel uitverkocht waren.

Tevens maak ik van de gelegenheid die zich aanbiedt gebruik, om een legende, die hier en daar rondwaart, en soms een beter onthaal heeft gevonden dan zij verdient, uit den weg te ruimen. Men heeft het boek in verband gebracht met des schrijvers vertrek naar Indie, dat ongeveer samenviel met de eerste uitgaaf, en uitgaande van deze coïncidentie allerlei gevolgtrekkingen gemaakt omtrent de gemoedsstemming van den auteur op dat oogenblik... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books