Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Mahal na Ejercicio ó Devocion nang Pitong Arao na Domingo Na pinagcalooban nang santo papa nang indulgencia plenaria sa balang domingo   By:

Book cover

First Page:

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit.]

=MAHAL NA EJERCICIO=

Ó

=DEVOCION NANG PITONG ARAO NA DOMINGO,=

NA PINAGCALOOBAN NANG SANTO PAPA NANG INDULGENCIA PLENARIA SA BALANG DOMINGO.

Sa capurihan nang pitong sáquit at pitong ligaya nang malualhating Patriarca.

=SEÑOR SAN JOSEF.=

Tinagalog ni

D. Antonio Florentino Puansen,

Maestro sa latinidad, at ipinalimbag n~gayon nang man~ga P. P. Recoletos.

May lubos na capahintulutan

=MANILA: 1906=

Imprenta de Santos y Bernal

Echagüe 84, (Sta. Cruz.)

=DON LUIS REMEDIOS,=

Presbítero, Secretario de Cámara Y Gobierno Del Arzobispado de Manila.

Certifico que á la instancia presentada por Don Antonio Florentino Puansen en solicitud de licencia de impresion, S. E. I. se ha servido decretar lo siguiente:

Manila I.° de Octubre de 1874. Por las presentes y por lo que á Nos toca, concedemos la licencia necesaria, para que pueda imprimirse el manuscrito tagalo titulado = Mahal na, Ejercicio, ó Devocion nang pitong arao na Domingo:= en atencion á que de nuestra órden ha sido examinado, y segun la censura no contiene cosa alguna contra el dogma y la moral, y que será muy útil, para promover la devocion = al Señor San Josef. = Librese por Secretaría testimonio de este decreto, y archívese original. Gregorio, Arzobispo. Por mandado de S. E. I el Arzobispo mi Señor. Luis Remedios.

Y en cumplimiento del preinserto decreto, libro la presente certificacion en Manila, á primero de Octubre de mil ochocientos setenta y cuatro. Luis Remedios.

[Larawan: Si Jesus at Josef.]

=JESÚS, MARÍA, Y JOSEF.=

Ang devoción sa daquilang Patriarca San Josef, ay tumutubó at sumusulong na para nang devoción sa malualhating Virgen María. Natalastas nang man~ga tapat na loob na anac ni María, na itong mahal na Ina ay nalulugod sa man~ga tan~ging galang at puri sa calinis linisang Esposo niya.

Sinasabi nang marunong at mabait na si Padre Faber, na ang unang dapat tun~guhin nang ating devocion ay si María, at ang icalaua ay si San Josef: at mapatototoohanan, na anomang pahayag sa capurihan nitong maloualhating Patriarca, ay nababagay sa man~ga ugalí at asal nang tunay na pag cauili nang loob sa Dios.

Naquiquilala natin ang man~ga tunay na caibigan, ang man~ga tumitin~gin, at totoong nagmamasaquit sa atin, cun tayo ay pinagcacalooban n~g Dios nang caguinhauahan, ó pinadadalhan cayâ nang man~ga hirap at parusa:[1] at sa bagay na ito ay parating inaalaala sa atin nang Santa Iglesia ang man~ga misterios nang ligaya at hapis ni Jesús, María, y Josef, sapagcat ang totoong iniibig, ay sinasamahan sa caguinhauahan, at dinadamayan sa hirap: cayâ ang man~ga tapat na loob na alipin ni San Josef, ay nauiuili sa alaala at pagninilay nang pitong sáquit at pitong ligaya nitong daquilang Santo, at minamahal nila ang pinan~gan~ganlang devocion nang pitong arao na Domingo. sa uicang castilá ay Siete Domingos .

Itong mariquit na devocion ay minagaling nang man~ga Sumos Pontífices, na humalili cay San Pedro sa man~ga huling panahong ito, at nilangcapan nila nang man~ga mahal na indulgencias, nang mahicayat ang man~ga binyagan sa ganoon pagpuri cay San Josef.

Ang Sumo Pontífice Gregorio Décimosesto, sa 22 nang Enero nang taon 1836, ay nagcaloob nang 300 arao na indulgencia sa taimtim na pagdadasal nang pitong ligaya at pitong sáquit ni San Josef, sa balang isang arao nang Domingo, at isang indulgencia plenaria sa catapusan ó icapito: ang man~ga nasabing arao nang Domingo ay dapat magsunodsunod sa loob nang taon, at bahalang pumili ang maghahain nitong devocion.

Ang banal na Sumo Pontífice Pio Nono, sa manin~gas na pagsinta sa Virgen María, at sa pagnanasang maquilala, at mahalin saan man ang devocion sa Esposo niyang si San Josef, ay nagcaloob naman nang isang indulgencia plenaria,[2] na macacamtan sa balang isa sa pitong arao na Domingo, at maipatutungcol sa m~ga caloloua sa Purgatorio... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books