Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Marathon   By:

Marathon by G. H. Betz

Marathon by G. H. Betz is a gripping and intense novel that follows the journey of protagonist Sam, a young woman who enters a grueling 26.2 mile race in order to prove something to herself and others. As Sam pushes her body and mind to their limits, she is forced to confront her past, her fears, and her own inner demons.

Betz does a fantastic job of creating a sense of tension and urgency throughout the book, keeping readers on the edge of their seats as they follow Sam's progress through the marathon. The author's descriptive writing style really brings the race to life, making you feel as though you are right there alongside Sam, feeling every ache and pain as she pushes herself towards the finish line.

What sets Marathon apart from other sports-themed novels is the depth of character development that Betz achieves. Sam is a complex and relatable protagonist, and as her story unfolds, readers come to understand her motivations and struggles on a deeper level. The supporting characters in the novel are well-developed too, adding layers of complexity and emotion to the story.

Overall, Marathon is a compelling and thought-provoking read that will appeal to fans of both sports fiction and literary fiction. Betz's writing is engaging and powerful, and she has crafted a novel that is not only a thrilling tale of physical endurance, but also a moving exploration of the human spirit. Highly recommended.

First Page:

Mr. G. H. Betz

MARATHON

Amsterdam

Uitgevers Maatschappy "Elsevier"

1895

Typ. Zuid Hollandsche Boek en Handelsdrukkerij.

I.

De Athener Simon, zoon van Panaitios, had het bijster druk op den voorlaatsten dag der Panathenaien van het jaar 491 v. C. Hij had, in zijne hoedanigheid van commissaris voor den optocht, die den volgenden dag gehouden zou worden, allerlei teleurstellingen gehad en van den een naar den ander moeten draven. Een der meisjes, die in den stoet als korfdraagster zouden optreden, had zich plotseling ongesteld gevoeld en was door een ander vervangen moeten worden. Onder de runderen, voor het offer bestemd en die mede in de processie eene plaats bekleedden, waren er eenige ontdekt, die bepaald onvoldoende moesten geacht worden. Een tweetal der paradewagens, sedert het vorige jaar niet gebruikt, hadden bij de beproeving hun dienst geweigerd en behoorden nog eens flink nagezien te worden. Geen wonder dan ook, dat het hem aan tijd had ontbroken, de hippische en gymnische spelen, die heden plaats hadden, in hun vollen omvang te genieten. Hij had alleen hooren vertellen van de wonderbaarlijke behendigheid van Annikeris, die in het hippodroom met den diphriskos, het lichte, tweewielige karretje, rijk met zilver en ivoor versierd, vier en een half maal in vliegenden galop de baan had afgelegd, steeds in hetzelfde spoor blijvend, zoodat het den indruk maakte als hadde slechts éénmaal een wagen geloopen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books