Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Maroessia De Ukraineesche Jeanne D'Arc   By: (1834-1907)

Book cover

Maroessia De Ukraineesche Jeanne D'Arc by Marko Vovchok is a captivating and powerful historical novel that explores the life of a young Ukrainian girl who becomes a symbol of resistance and strength during a time of turmoil and upheaval. The author brings to life the struggles and triumphs of Maroessia, painting a vivid picture of the challenges she faces as she fights for her people's freedom.

Vovchok's writing is both lyrical and poignant, drawing readers into the world of Maroessia and immersing them in the rich tapestry of Ukrainian history. The characters are well-developed and complex, and the author does an excellent job of portraying the emotions and motivations driving their actions.

The novel is a compelling blend of history, drama, and adventure, and it is sure to appeal to fans of historical fiction. Vovchok's storytelling is both gripping and thought-provoking, making this book a must-read for anyone interested in the struggles and triumphs of ordinary people caught up in extraordinary events.

Overall, Maroessia De Ukraineesche Jeanne D'Arc is a moving and insightful novel that sheds light on a lesser-known chapter of Ukrainian history. Marko Vovchok's talent as a writer shines through in this beautifully crafted story, making it a standout in the genre of historical fiction.

First Page:

P. J. Stahl

Maroessia De Ukraineesche Jeanne d'Arc

Tweede druk Geheel herzien door A. C. Slop

Met 62 illustratiƫn naar teekeningen van Th. Schuler

D. Bolle Rotterdam

I.

EEN ONBEKEND REIZIGER.

Ik zal u eens iets vertellen, dat heel lang geleden in de Ukraine is voorgevallen, en wel in een vergeten, maar frisschen en bekoorlijken hoek van deze landstreek.

Ik houd veel van die streken, waarover men weinig spreekt, die de vreemdeling niet bezoekt, die men aan zich zelf overlaat, die haar schuilplaatsen en haar geheimen, haar groote smarten en haar eenvoudige genoegens voor zich houden. De geschiedenis van die streken is meestal niet bekend. Men ontmoet er, wat men nergens anders vindt: zaken en menschen zijn er nieuw. Die landen hebben, zonder het aan iemand te zeggen, soms ook hun helden, waarachtige helden.

Ik houd ook veel van helden, vooral als zij er zich niet op beroemen, dat zij 't zijn, als zij eerlijk en oprecht zijn, als zij groote dingen doen, zonder luidkeels te roepen: "Kijk eens aan! dat heb ik nu gedaan! Onthoudt mij mijn belooning daarvoor niet!" maar alleen omdat zij niet anders zouden kunnen dan heldhaftig te zijn... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books