Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Mathias Sandorf Een Model-volksplanting   By: (1828-1905)

Book cover

Mathias Sandorf Een Model-volksplanting is a riveting adventure novel written by the legendary Jules Verne. Set against the backdrop of the 19th century Balkans, the story follows the titular character Mathias Sandorf as he seeks revenge against his enemies who have wronged him.

Verne expertly weaves together elements of mystery, suspense, and intrigue in this action-packed tale. The characters are well-developed and the plot is full of surprising twists and turns that will keep readers on the edge of their seats.

One of the highlights of the book is Verne's vivid descriptions of the exotic locations Mathias Sandorf travels to, painting a rich tapestry of the landscapes and cultures of the Balkans. Additionally, the themes of justice, loyalty, and redemption are explored in a thought-provoking manner throughout the novel.

Overall, Mathias Sandorf Een Model-volksplanting is a well-crafted and engaging read that will appeal to fans of adventure fiction. Verne's masterful storytelling and attention to detail make this a standout work in his impressive body of work.

First Page:

WONDERREIZEN.

JULES VERNE

Mathias Sandorf

EEN MODEL VOLKSPLANTING.

ROTTERDAM. JACS. G. ROBBERS.

Zuid Hollandsche Boek en Handelsdrukkerij.

I.

Het Presidio van Ceuta.

Drie weken na de schrikkelijke gebeurtenissen, welke wij in het vorige deel verhaalden, en waarvan de provincie Catania, op het eiland Siciliƫ, het tooneel was geweest drie weken later, zeggen wij, dus op 9 October, stevende een snelvarend stoomjacht de Ferrato , onze oude bekende geholpen door een stevige noordoosterbries, tusschen de zuiderpunt van Europa, die eigenaardig genoeg op het Spaansche schiereiland Engelsch is, en kaap Almina, de noordelijkste punt van Afrika, die daarentegen, op het Marokkaansch gebied gelegen, Spaansch is. De vier mijlen afstand, welke van de eene landspits tot de andere gerekend worden, zouden, wanneer men op mythologische gronddenkbeelden zou mogen afgaan, of daaraan slechts eenige waarde mocht schenken, door wijlen Hercules, een waardigen voorganger van den heer Ferdinand de Lesseps, de moderne landengte doorsteker, daargesteld en toegang aan de wateren van de Mare Mediterranea of Middellandsche zee tot die van den Atlantischen Oceaan verleend zijn, door met een enkelen knodsslag de rotsachtige omdijking van het Middellandsche meerbekken daar ter plaatse te verbrijzelen, hetgeen, zooals ieder lezer zal moeten bekennen, eene vrij aardige krachtsontwikkeling zou vereischt hebben... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books