Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De Koopman van Venetië Drama in vijf bedrijven   By: (1564-1616)

Book cover

First Page:

WILLIAM SHAKESPEARE

DE KOOPMAN VAN VENETIË

DRAMA IN VIJF BEDRIJVEN

VERTALING VAN DR. EDWARD B. KOSTER

DERDE DRUK

[Illustratie]

WERELDBIBLIOTHEEK ONDER LEIDING VAN L. SIMONS.

[Illustratie: BOEKEN ZIJN DE UNIVERSITEIT ONZER DAGEN]

UITGEGEVEN DOOR: DE MAATSCHAPPIJ VOOR GOEDE EN GOEDKOOPE LECTUUR AMSTERDAM

...übersetzen... ist kein freies Dichten ([Grieks: poiein]); das durften wir nicht, gesetzt wir konnten es. Aber der Geist des Dichters muss über uns kommen und mit unsern Worten reden. Die neuen Verse sollen auf ihre Leser dieselbe Wirkung thun, wie die alten zu ihrer Zeit auf ihr Volk und heute noch auf die, welche sich die notige Mühe philologischer Arbeit gegeben haben. So hoch geht die Forderung. Wir wissen wohl, wie wenig wir sie erfullen, aber auf Erden wird überhaupt das Mögliche nur geleistet, wenn das Unmögliche gefordert wird, und man muss das Ziel kennen, damit man den Weg findet. ULRICH VON WILAMOWITZ MOELLENDORFF

De eerste druk van deze vertaling is verschenen in 1903 bij den uitgever Johan Pieterse te Rotterdam.

De tweede, goedkoope, druk, door den Vertaler zorgvuldig herzien, is verschenen in het midden van 1913.

Deze derde druk, in abonnement W.B. is verschenen Juli 1916.

PERSONEN

DE DOGE VAN VENETIË.

DE PRINS VAN MAROKKO, } Dingend naar een huwelijk } met Portia. DE PRINS VAN ARRAGON, }

ANTONIO, de Koopman van Venetië.

BASSANIO, zijn Bloedverwant en Vriend.

SOLANIO, } } SALARINO, } Vrienden van Antonio en Bassanio. } GRATIANO, }

LORENZO, Verliefd op Jessica.

SHYLOCK, een Jood.

TUBAL, een Jood, zijn Vriend.

LANCELOT GOBBO, Bediende van Shylock, later van Bassanio.

DE OUDE GOBBO, Vader van Lancelot.

LEONARDO, Bediende van Bassanio.

BALTHAZAR, } } Bedienden van Portia. STEPHANO, }

PORTIA, Een rijke Erfgename.

NERISSA, haar Kamenier.

JESSICA, Dochter van Shylock.

Senatoren van Venetië, Beambten van het Gerechtshof, een Cipier, Bedienden en ander Gevolg.

Het stuk speelt gedeeltelijk te Venetië en gedeeltelijk op Belmont , PORTIA'S landgoed.

EERSTE BEDRIJF

TOONEEL I.

Venetië. Een Straat.

ANTONIO, SALARINO en SOLANIO komen op.

ANTONIO: 'k Weet waarlijk niet waarom 'k zoo somber ben, Ik vind het lastig, en dat vindt gij óók; Maar hoe ik 't opdeed, er aan kwam, of 't kreeg, Waarvan 't gemaakt is, waaruit het ontstond, Dat weet ik niet; En tot zóó'n domoor maakt dat somb're mij, Dat met den besten wil 'k mijzelf niet ken.

SALARINO: Uw zinnen zwalken op den oceaan, Waar uw galjoenen met hun statig zeil, Signors en rijke burgers van den vloed, Of, als het ware, pronksieraân der zee, Zien boven 't hoofd der kleine schepen uit, Die voor hen buigen, en hun hulde doen, Voorbij hen vliegend op geweven wiek.

SOLANIO: Had ik zoo'n risico op zee, Mijnheer, Voorwaar het grootste deel van mijn gemoed Zou bij mijn verre hoop zijn. 'k Plukte steeds Grasjes om 't waaien van den wind te zien, Op kaarten tuurde ik om te weten waar Er havens, kaden, reeden konden zijn, En ieder voorwerp dat mij vreezen deed Voor wat op zee ik waagde, 't zou gewis Mij somber maken... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books