Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Merkwaardige Kasteelen in Nederland, Deel II (van VI)   By: (1802-1868)

Book cover

Merkwaardige Kasteelen in Nederland, Deel II (van VI) by Jacob van Lennep is a fascinating exploration of the unique castles and estates found throughout the Netherlands. Van Lennep's meticulous research and rich descriptions bring these historic landmarks to life, making the reader feel as though they are stepping back in time to witness the grandeur and opulence of these magnificent structures.

The book is filled with beautiful illustrations and photographs, allowing readers to visually immerse themselves in the beauty and splendor of these castles. Van Lennep also provides detailed histories of each castle, including information about its construction, owners, and significant events that took place within its walls. This attention to detail adds a layer of depth to the book, making it both informative and engaging.

Overall, Merkwaardige Kasteelen in Nederland, Deel II (van VI) is a must-read for anyone interested in Dutch history, architecture, or simply appreciates the beauty of these majestic structures. Van Lennep's passion for these castles shines through in his writing, making this book a true delight to read.

First Page:

Merkwaardige Kasteelen in Nederland.

Door

Mr. J. van Lennep en W. J. Hofdijk.

II.

Amsterdam, G. W. Tielkemeijer.

1854.

HET KASTEEL VAN HEUSDEN.

In de ruimte, welke ten noorden door de Maas, ten oosten en ten zuiden door de Meiery van den Bosch en ten westen door het Land van Altena omgrensd wordt, liggen ruim tienduizend bunders laag bouwland bevat, die het hoofdbestaan verschaffen aan een bevolking van nagenoeg 15000 zielen, over een kleine stad en zeventien dorpen verspreid. Ofschoon noch die stad, noch de daar om heen gelegen vlas , hennep , en hopvelden den reiziger veel bekoorlijks of merkwaardigs aanbieden, by den geschiedvorscher en by den dichter wekt de aanblik daarvan herinneringen op, die niet van belangrijkheid ontbloot zijn, al ware het maar om de wisselingen, welke de streek ondergaan heeft. Maakt zy thands een deel uit van de Provincie Noord Brabant, en onder Napoleon van het Departement der Monden van den Rijn, in 1801 was zy in twe├źn gesplitst en voor de helft by Brabant, voor de wederhelft by Holland ingedeeld geweest, na vijf d'halve eeuw lang tot dit laatstgenoemde en vroeger een geruimen tijd tot het eerstgenoemde Gewest behoord te hebben... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books