Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Les alegres comares de Windsor   By: (1564-1616)

Book cover

First Page:

Nota de la present transcripció:

Aquesta traducció de Les Alegres Comares es va editar el 1909, molt abans, per tant, de l'aparició del Diccionari i Normes de Gramàtica de Pompeu Fabra, entre 1917 i 1918. Aixó fa que Josep Carner faci servir unes normes gramaticals i ortogràfiques que eren les acceptades en aquell moment, i aixís mateix han sigut respectades en aquesta transcripció.

Note for the transcription:

This edition of The Merry Wives was published in 1909, well before the Catalan Dictionary and General Grammar by Pompeu Fabra appeared in 1917 and 1918. For this reason, the translation of Josep Carner makes use of the grammatical and orthographic conventions that were generally accepted at that time, and as such have been kept untouched throughout this transcription.

AL CONFRARE EN POESIA, ADRIA GUAL, AUTOR ACTOR, COM EL GRAN WILL, GLOSADOR DE SHAKESPEARE A "LES ALEGRES COMEDIANTES" JOSEP CARNER.

PROLEG.

PER COMENÇAR

Amics, gent catalana, jo us diré com la senyora Page: «Anèusen a casa, a riure d'aquesta alegra historia, davant d'una bona fogarada». Aquesta comedia memorable us serà comportívola y agradosa perque es noblement casolana. Belles burgeses, honorables marits, aquesta comedia fomenta les besades conjugals y fa grotesca la temptació. El vici té sempre alguna cosa de Falstaff. La virtut, quan es ben sana, es àgil, desperta y joconda.

LES ALEGRES COMARES són una llohança de la castedat, però de la castedat alegra, o siga ab una arma més per batre la concupiscencia: la rialla. Jo'm penso que LES ALEGRES COMARES són avui d'una actualitat especial (a més a més de la llur perenne actualitat artística). Hi ha avui, a Catalunya, qui predica el vici com a refinament, la sensualitat com a vida alliberada. Se predica un Renaixament que esdevindría per un cami tot cerebral, y a consequencia d'una idolatría forçada de la bellesa exterior. Se vol posar don Joan a la moda, En aquest punt, serà bò que ens recordem del Falstaff.

Ningú més que jo desitjaría la finesa, el viure agençat, el triomf de les elegancies, Però crec, com un dels personatges de la bella escena lírica que gairebé tanca LES ALEGRES COMARES DE WINDSOR, que

la Sobirana de les Fades, qui du corona d'un etern esclat, odia els sutzes y la sutzetat.

Perxò he traduit ab veritable joia aquesta facecia contra l'impuresa. La senyora Ford y la senyora Page que són, me sembla, una mica catalanes, riuen ab un admirable entrenament, del dimoni luxuriós, golut, diforme, interessat y matucer. El dimoni de la luxuria entre tots els esperits caiguts es el més abominable, perque ni tant sols es prim, encara que molts no sen adonguin fins després.

Ah, pobres testes d'adolescent, torçades sobre el coixí a la matinada,com les evoca el Baudelaire! Ah, caparrons femenins que sovint contorba una imatge vaga, murmurant rimes d'encantament! Tots aquests miratges, totes aquestes fascinacions, no són més que metamòrfossis del vell Falstaff. Goethe, en el séu Faust, quan el doctor parla d'estrelles, de flors, d'imatges galanes, fa dir pel Mefistòfil la veritat de les coses. Sabs còm acabarà tot això? Y es respon ell mateix ab un gest brutal. Si tú hi haguessis sigut, oh, Margarida ignocenta, qui et deixaves sustreure insensiblement a la dolça memoria de ta mare, per un bon home fracassat que al cap y a la fí se tenyia els cabells!

Jo voldria que aquesta versió de LES ALEGRES COMARES servís, perque en alguna ocasió, manta faramalla, manta cobejança, manta groixuda temptació, fos tirada an aquell cove tradicional de la higiene casolana, que devegades pot esdevenir malgrat tota la literatura dels perversos símbol de dignitat, segurança d'una vida riallera, y divertida alliberació de les angoixes que pretinguin alterar nostra plascèvola ecuanimitat.

JOSEP CARNER

PERSONATGES

SIR JOAN FALSTAFF... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books