Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Min Tants Planer Komedi i en akt   By: (1819-1877)

Book cover

First Page:

Sv. Theatern. N:o 143.

MIN TANTS PLANER.

KOMEDI I EN AKT

AF

HENRI NICOLLE.

Fri öfversättning.

STOCKHOLM. ALBERT BONNIERS FÖRLAG. Pris: 50 öre.

Jemlikt Kongl. Maj:ts Nåd. förordning af den 20 Juli 1855, ega de Theater Direktörer i landsorten, som vilja gifva denna pjes, att derom öfverenskomma med Författaren, under adress: Albert Bonnier i Stockholm.

MIN TANTS PLANER.

KOMEDI I EN AKT

AF

HENRI NICOLLE.

Fri öfversättning.

STOCKHOLM. ALBERT BONNIERS FÖRLAG.

PERSONERNA.

ERNEST DUPLESSIS. FRU GARDONNIÈRE. CECILE, hennes niéce. LISE, kammarjungfru.

Händelsen föregår i Paris.

STOCKHOLM. HÖRBERGSKA BOKTRYCKERIET, 1864.

En elegant salong med dörrar på båda sidorna; i fonden en kamin; midt på scenen ett bord med stolar omkring. Till venster en soffa, och framför den ett mindre bord med skriftyg och papper. Till höger en fåtölj, och framför den ett litet sybord, med sykorg och handarbete.

Första Scenen.

FRU GARDONNIÈRE. LISE.

FRUN ( inkommer hastigt från höger med ett bref i handen. Lise inkommer från venster ). Lise, lemna det här brefvet genast till sin adress och vänta på svar. Det måste blifva ett svar!

LISE. Ja frun! ( afsides i det hon ser på brefvet ). Åh! till den unga grannen som frun processar med! Det var lustigt! ( går till venster ).

Andra Scenen.

FRU GARDONNIÈRE.

Ändtligen är första steget taget, och jag hoppas att jag skall lyckas! Det är sannt att jag kastar mig in i ett tokigt, ett romaneskt äfventyr   ett omöjligt kanhända   Omöjligt? nej! Jag vågar mycket, det vet, det känner jag   men hvad skulle jag också inte våga för min snälla Cecile? Ty att förlora henne, att se henne begrafva i ett kloster så mycken ungdom och skönhet, det skulle vara döden för mig. Men min plan skall lyckas, och döden får vänta! För att väcka hennes rena och känsliga hjerta för kärleken, behöfs endast att hon tror sig älskad, verkligt älskad af en ung man lika vacker som hon sjelf; och med ett hjerta lika rent som hennes eget. Nåväl! en sådan ung man finns verkligen . . jag har träffat på ett sådant hjerta! Skall han komma? tänk om han skulle vägra det vore pikant nog, efter allt hvad jag vågat för honom . . ty jag kan inte neka att jag gått djerft till väga! ( vid fönstret ) Ja, min käre granne! jag har varit mycket djerf emot er! Man hade sagt mig så mycket till er fördel, för omkring ett halft år sedan. . . Ni var arbetsam, ni älskade studier och resor, ni hade varit en god son, och allt detta sammanlagdt gjorde att jag i er anade ämnet till en utmärkt äkta man. I samma ögonblick fattade jag den föresatsen att gifta er med min Cecile! Och hvarför inte? Ålder, förmögenhet, samhällsställning, allt passar förträffligt! Men ni kände inte hvarandra. Ni min herre, lefde indraget, min niéce ville aldrig taga emot något besök . . huru föra er tillsammans? Jo, jag hittade på ett medel . . en god process . . ja! det vill säga, en mycket dålig sådan! En stackars liten bäck letade sig fram genom bådas våra trädgårdar; vattnet torkade ut på våren, och när det kom igen så sökte det sig en annan väg . . jag skyndade mig att anklaga er för att hafva gifvit den ett annat lopp . . och jag skickade er en stämning, i den förhoppning att ni skulle infinna er för att föreslå mig förlikning, eller afgifva en förklaring     Nej! inte ett ord, inte det minsta steg att gå mig till möte! Men när ni i går fått veta att jag, sedan jag förlorat i första instansen, ämnade appellera till högre rätt, då ändtligen blef min unga herre litet orolig . . ni har skrifvit till mig jag har svarat, och nu vill jag väl se om ni inte skall komma till slut!

Tredje Scenen.

FRUN. LISE.

LISE ( hastigt från venster )... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books