Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Min gamle kammerat   By: (1857-1912)

Book cover

First Page:

Transcribers note: bold fremhævet = /

MIN GAMLE KAMMERAT.

En novelle fra Stille Eksistenser

Herman Bang

Til Julius Schiøtt.

Nej er det dig at man skulde træffe dig her....

Nej men du gode det er Kristian

Ja i egen høje Person nej, at man skulde træffe dig

Men saa kom dog og sæt dig, Mand saa nær jeg ikke havde kjendt dig....

Det tror jeg, naar man føjter saadan om som du saa har man let til at glemme sine gamle Venner.

Nej, min gamle Ven tvertimod, saa husker man dem just.

Naa et Paradox saa kjender jeg dig igjen du gamle nej at man virkelig skulde møde dig en Gang....

Men saa sæt dig dog dér i Lænestolen, at jeg kan se paa dig: Jo, du er helt den gamle paa Skjægget nær det er blevet tykkere husker du den Gang du plejede de spirende Dun med Løgsaft

Aa ja

Og saa er Du blevet svær

Og du er stadig lige tynd og du gaar stadig med for smaa Støvler.

Det er blevet en Vane. Jeg tror ikke mere, jeg kunde undvære det.

Vi satte os. Ja han var helt den gamle: de samme Øjne, blaa og troskyldige, den samme Latter, saa klar og trohjertet.

Jeg sad nogle Øjeblikke og saa paa ham. Saa sagde han:

Vi sidder og ser paa hinanden og hver tænker om den anden: Hvor han har forandret sig i de otte Aar.

Otte Aar er det otte Aar

Ja, det er otte Aar.

Var det virkelig saa længe siden, vi havde set hinanden. I det Øjeblik syntes jeg, det var som igaar, vi havde siddet ved Studentersoldene sammen, sovet Side om Side paa Forelæsningerne, og pantsat Frakker for hinanden, naar det kneb og gaaet med hinandens Støvler

Og det var otte Aar siden.

Vi talte om de gamle Dage. Om de gamle Pudsigheder, om Soldene, om vore første Theaterforestillinger. Hvor Hjerterne dog havde haft let ved at banke i den Tid

De gamle Navne dukkede op.

Husker du ham og husker du ham?

Aa jo hvad er der blevet af ham?

Han er juridisk Fuldmægtig paa Vestkysten blevet tyk og fed

Han var den kjønneste af os

Det ser man ikke længer

Og Ramsay den blonde husker du, hvor er han? Husker du ham Huen paa Sned over Lokkerne, Stokken i Lommen et Blik paa Skraa til hver Dame paa Strøget Naa, der var ikke Plads til ham paa Fortovet saa stolt gik han og erobrede en Verden ved hvert Skridt....

Om jeg husker....

Han talte altid for Kvinden om Lørdagen og var altid forelsket Hver Uge i en ny Stakkel....

Han er i Indien, tror jeg

I Indien

Ja han var kommen paa Vejen nedad. De kaldte ham: "aan mig en Krone" og gik udenom, naar de saa ham paa Gaden. Saa tog han sig sammen en Dag og rejste

Ja saa til Indien. Ja, det er vel ikke det værste.

Therkildsen ham med den store Næse mindes du som altid spillede "Tanten" paa Salen han er død ifjor

Saadan dukkede Navnene frem den var død, den kommen i Embede, den var gift, den blevet borte.

Vi sad saadan og snakkede. Saa blev der en Pavse, og hver tænkte paa sit, maaske paa det samme.

Og uden næsten at vide det, sagde jeg:

Véd du Kristian vi er ikke mere unge nu.

Tredive Aar.

Ja tredive Aar

Og du du er jo blevet "berømt".

Ja det er bleven sagt af en Rus i et Lørdagssold efter to. Men jeg vilde hellere være atten Aar....

For at opnaa hvad?

Opnaa hvad? Ingenting af det, jeg har naaet du.

Min gamle Kammerat sad lidt. Saa sagde han:

Ja du jeg er tilfreds

Men du gode Gud vi snakker op om alle andre og om dig faar jeg ikke det mindste at vide. Hvad er du egentlig?

Præst.

Præst?

Ja husker du ikke, jeg studerede Theologi? Aa nej det var jo det, vi talte mindst om. Jo jeg er saamæn Præst.

Hvor længe har du været det?

To Aar, min Ven.

Og hvor?

Paa Lyø.

Paa Lyø.

Ja.

Jasaa det er afsides hva'

Ja, det er det.

Jeg saa paa ham. Hvordan var det dog gaaet til. Forældrene var jo rige. Deres Bal i Januar var det største, jeg var til dette dejlige Hus paa Gammeltorv med de to Lygter paa Porten og den gamle Portner, som lukkede Porten saa lempeligt og sagte op og i og de lune Trapper med Tæpper opad Trinene, og den runde godmodige Etatsraadinde med de rare klare Øjne, hun, som altid hjalp os, naar det kneb... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books