Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Minnebrieven

Minnebrieven by Multatuli
By: (1820-1887)

Minnebrieven by Multatuli is a captivating collection of letters that explores the themes of love, society, and human nature. The author's unique writing style and insightful observations make this book a must-read for anyone interested in literature from the 19th century.

Multatuli's characters are complex and well-developed, drawing the reader into their lives and struggles. The letters are filled with emotion and depth, offering a glimpse into the inner workings of the human heart.

One of the standout aspects of this book is Multatuli's ability to address social issues and critique the norms of society through his characters' interactions. The author's commentary on love and relationships is both thought-provoking and poignant, making Minnebrieven a profoundly moving read.

Overall, Minnebrieven is a beautifully written and thought-provoking book that is sure to leave a lasting impression on readers. Multatuli's insightful observations and heartfelt prose make this collection of letters a timeless masterpiece.

Book Description:
Op het eerste gezicht is Minnebrieven (gepubliceerd in 1861) een brievenroman, met als drie hoofdrolspelers Max en zijn vrouw Tine, en het jonge meisje Fancy, Max' muze. Het is een vervolg op het 2 jaar daarvoor verschenen werk Max Havelaar, ook wat betreft de aanklacht tegen de wantoestanden in het toenmalige Nederlands-Indië. Multatuli springt opnieuw heen en weer tussen fictie en realiteit.

Willem Frederik Hermans noemt Minnebrieven "een van de grilligste, wildste boeken die de Nederlandse literatuur rijk is." Volgens Multatuli zelf is het "een getrouwe spiegel van een maand aandoeningen en indrukken. Er bestaat geen boek dat waarder is". En: "’t is alles! Poesie, sarcasme, politiek, wellust, scherpte, logica, godsdienst, alles." (door Anna Simon)


Stream audiobook and download chapters
Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books