Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De Lof der Zotheid   By: (1469-1536)

Book cover

De Lof der Zotheid by Desiderius Erasmus is a thought-provoking and satirical critique of the foolishness and follies of humanity. The author uses the character of Folly to highlight the absurdities and shortcomings of society, with a sharp wit and keen observations.

Erasmus cleverly points out the various ways in which people deceive themselves and others, through their vanity, greed, and ignorance. He explores topics such as religion, politics, and human nature, offering insightful commentary on the human condition.

The writing style is engaging and entertaining, with a blend of humor and irony that keeps the reader engaged from start to finish. Despite being written in the 16th century, the themes of the book remain relevant today, making it a timeless classic that continues to resonate with readers.

Overall, De Lof der Zotheid is a compelling and thought-provoking read that challenges readers to reflect on the absurdities of human behavior and society as a whole. It is a must-read for anyone interested in philosophy, satire, or social commentary.

First Page:

Wereldbibliotheek

Onder leiding van L. Simons

Desiderius Erasmus.

De Lof der Zotheid

Vertaald door wijlen

Mr. Dr. J. B. Kan,

Uitgegeven en van korte ophelderingen voorzien door Dr. A. H. Kan.

Met prentjes naar penteekeningen Van Hans Holbein, Den Jongeren.

2e druk 6e, 7e en 8e duizend.

Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur Amsterdam

TOELICHTING.

De Lof der Zotheid, Moriae Encomium, is van al de werken van Erasmus het meest bekend. Het aantal der uitgaven, dat reeds bij het leven van den schrijver het licht zag, bedraagt ruim veertig en na zijn dood is het werkje telkens en telkens weer herdrukt en vertaald. Het lijdt geen twijfel, dat vooral de felle aanval op kerkelijke toestanden, heiligenvereering, monnikswezen, aflaathandel enz. de reden is, dat het zulk een geweldigen opgang heeft gemaakt. Het "is de proloog van de groote theologische tragedie der 16e eeuw." [1].

Wanneer men ziet, dat Erasmus niets spaart van wat de Roomsche kerk voor heilig en eerwaardig geldt, zaken noch personen, vraagt men zich vol verbazing af, hoe hij niet op den brandstapel is geƫindigd en waarom hij, die toch in zooveel opzichten hetzelfde leert als Luther, niet bij diens optreden geestdriftig zijn partij heeft gekozen en een voorvechter der Hervorming is geworden... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books