Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Mythen en Legenden van Egypte   By: (1874-1955)

Book cover

First Page:

Mythen en Legenden van Egypte

door

Lewis Spence

voor Nederland bewerkt door

Dr J. W. van Rooijen

Voorwoord.

Na een stilzwijgen van ettelijke eeuwen zijn de monumenten der Egyptenaren weer tot ons gaan spreken. Vervulden zij vroeger den toeschouwer alleen met verbazing en ontzag voor het grootsche en schoone, dat ons werd overgeleverd, thans spreken zij door hun inmiddels ontcijferde opschriften luide tot ons.

De Steen van Rosette, na den tocht van Napoleon naar Europa overgebracht, bleek de sleutel van de geheimzinnige Egyptische taal te bevatten. Door een bloot toeval kon men een begin maken met de ontcijfering en zoo werd langzamerhand de geheele oude Egyptische beschaving voor ons ontsluierd.

Dat in onzen tijd de papyri, overal opgegraven, de Egyptische levenswijze en beschaving mede helpen bekend maken, is overbodig te vermelden, doch voor de oer Egyptische beschaving zijn wij op de eigenlijke Egyptische monumenten aangewezen.

Deze beschaving in ruimeren kring bekend te maken is het doel van dit boek. Men zal bemerken, dat de schrijver op verschillende plaatsen getracht heeft, de Egyptische mythologie en godsdienstgeschiedenis in verband te brengen met die der onbeschaafde volken, voornamelijk met die der Maya uit Midden Amerika. Zijn werk, dat handelt over Mexicaansche en Peruviaansche mythen, heeft hem hiervoor goede diensten bewezen.

Een van de moeilijkste problemen om op te lossen is nog steeds dat van de dierenvereering; hoe komt het bijvoorbeeld toch, dat in eenige streken van Egypte sommige dieren voor heilig gehouden werden, terwijl deze in andere deelen straffeloos gedood mochten worden. De heer Spence tracht deze moeilijke quaestie op te lossen, door haar in verband te brengen met het totemisme.

Doch de schrijver brengt ons ook met verschillende onderwerpen op gebied van mythologie, beschavingsgeschiedenis en godsdienstwetenschap in aanraking. Moge dit boek er toe bijdragen, voor de kennis van de aloude Egyptische beschaving in wijderen kring belangstelling te wekken.

De Bewerker.

Het was voor mij een aangename verrassing van den uitgever te vernemen, dat de eerste druk was uitverkocht. Voor den tweeden druk heb ik verschillende veranderingen en verbeteringen aangebracht, welke mij bij nader inzien wenschelijk bleken. Overigens is de 2e uitgave niet noemenswaard veranderd.

De Bewerker.

Inhoud.

Inhoud.

Hoofdstuk I. Inleiding

Plaatselijke goden Animisme Fetischisme en Totemisme Scheppingsmythen Het Gezelschap der Goden De Gods idee der Egyptenaren Godheden in de teksten der Pyramiden Oudste begrafenissen De Pyramiden Pyramidenbouw Verloren gegane pyramiden Mummies Begrafenisoffers De Ka De Ba

Hoofdstuk II. Onderzoekingen, geschiedenis en gebruiken.

Het Nijldal Oorsprong van het ras Onderzoekingen van Egypte Oudste onderzoekingen Plattegrond der steden Paleizen en heerenhuizen Levenswijze in Oud Egypte Handel Wetboeken Wetenschappen Landbouw Kleeding

Hoofdstuk III. Priesterschappen, mysteriën en tempels.

Priesterschappen Het Priestercollege van Thebe Mysteriën Grieksche Mysteriën De Egyptische tempel Het Heilige der Heiligen

Hoofdstuk IV. De vereering van Osiris.

Osiris De Osiris Mythe Set, zijn vijand De tamarindeboom Isis' smart Horus' wraak Sir Frazer over Osiris Primitieve denkbeelden over de maan Osiris en de Persephone mythe Nieuwe theorie over Osiris Isis Isis als voorstelling van den wind Attributen van Isis Horus De droom van Thothmes Heru Behudeti De mythe van den gevleugelden schijf De slachting van de monsters Andere Horus legenden Het Zwarte Zwijn Set Set en de Ezel Anubis Thoth Thoth als zielerechter Maät Het Boek der Dooden Een oude ontdekking De drie resencies De Rietvelden Osiris' reis De Plaats der straffen De Egyptische hemel Het Leven der Gelukzaligen

Hoofdstuk V... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books