Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Nederlandsche Sagen en Legenden   By: (1886-1965)

Book cover

First Page:

Nederlandsche Sagen en Legenden

Door

Josef Cohen

Met 32 Illustratiën in kleurendruk en zwart

Door Pol Dom.

Zutphen W. J. Thieme & Cie 1917.

Inhoud

Hoofdstuk.

Voorrede I. Het vrouwtje van Stavoren 1 II. Straffe Gods 11 III. Hoe Montfort ordeloos ligt 18 IV. Hoe Eenrum, Mensingeweer, Obergum en Winsum een naam kregen 20 V. De slaper in het Voorhout, de Vorst van éénen dag of de Vroolijke Willem 22 VI. Gerard, de slechte Heer 32 VII. De Basiliscus van Utrecht 53 VIII. Het Popje der Heks 57 IX. De Roode Hemdrok 64 X. Westerschouwen, Westerschouwen, het zal u berouwen 67 XI. De Zeemeermin van Edam 71 XII. De Zeemeermin van Muiden; Erasmus 73 XIII. Kaïn 74 XIV. Het Heilig Hout van Dordrecht 83 XV. Maria, het Venster 87 XVI. Brammert en Ellert 89 XVII. Zomersneeuw 95 XVIII. Mirjam 101 XIX. De Gevangen Wolk 106 XX. De Gierige Mulder 111 XXI. Duif en Doffer 116 XXII. Emma van Haarlem 122 XXIII. Eleonora's Poll 125 XXIV. De Kamper Raadslieden 130 XXV. De Weerter Rogstekers 132 XXVI. Kabouterwraak 137 XXVII. Het Vrouwenzand 149 XXVIII. De Ridder van Stenhuisheerd 154 XXIX. Doodendroom 160 XXX. Mooi Ann van Velp 167 XXXI. De Verborgen Schat 178 XXXII. Waarom de Reuzen in Limburg zijn uitgestorven 182 XXXIII. De Stille Ronde van Bergen op Zoom 187 XXXIV. De Witte Wiven van Lochem 196 XXXV. Het ontstaan der Namen van verschillende Hollandsche plaatsen 208 XXXVI. De Witte Wiven van Tubbergen 210 XXXVII. Wonderlijke Avonturen van den Ridder met den Zwaan 219 XXXVIII. De Schelpengrot op Nienoort 244 XXXIX. Van eenen Ridder 252 XL. Van eenen Koster en eene Kosterin 255 XLI. De Bergtoren van Deventer 259 XLII. Een schoone historie van de vier Heemskinderen 265 XLIII. Ferguut 275 XLIV. Wonderlijke Geschiedenissen uit Friesland 311 XLV. Zuwaert, de Martelares van Dordrecht 321 XLVI. De Engelsche koningsdochter 323 XLVII. De Vliegende Hollander 332 XLVIII. Ontmoeting met den Vliegenden Hollander 338 XLIX. De Sage der "Lutine" 342 L. Doktor Faust bij Bommel 346 LI. Avonturen van Doktor Faustus in Leeuwarden 352 Aanteekeningen 357 Register 398

Lijst van Illustraties

"Wie durft mij te vloeken " tegenover den titel . Niemand opende. Ze luisterde of er van binnen geen geluid kwam 15 Het polsstokspringen 21 Willem ontwaakte, richtte zich op en zag verdwaasd om zich heen 24 Zij zaten in de berookte, besmookte herberg en zopen en kaartten 42 "Reis noordwaarts, steeds naar het Noorden" 79 "O, waarde moeder Gods, gij moet mij helpen" 86 Er was een vrouw, die bij het eerste lichten van den dag om hem weende 94 De moeder was naast haar jongen neergevallen 96 ... En de Taak van den Dood niet wilde eindigen 101 Zij zag haren ridder op zijn ros 117 't Klein Kaboutertje klom hem tegen de beenen op 146 Eens, dat een harer vaartuigen zeilreê lag, liet zij den schipper bij zich komen 149 Toen hij zijn kasteel naderde, reed er voor hem een donkere gedaante 159 Toen kwamen ze aan de hoeve waar de doode hen beidde 163 Ze stond voor hem, in haar rijke schoonheid 172 Ze vroegen het de aanstaande koningin, maar deze overstelpte hen zóó met woorden 185 Hij ging, buiten de stad, tot aan de plaats waar zijn zoon was gestorven 195 Woest ijlde Bles den berg af 205 Het ontstaan van verschillende Hollandsche plaatsen: Domburg 209 "Neem mij mee. Ik heb zoo naar mijn kind verlangd" 213 Hij toonde hun de ketens 235 "Spelen," smeekte 't kind, "laten wij spelen" 246 De monnik richtte zich recht en strekte zijn hand uit "Hoe heb ik u thans behandeld?" Vroeg hij 257 De ridder wachtte haar en hief haar op zijn paard 264 Hij echter trok vroolijk van zijn huis het duistere leven tegemoet 278 In de hand hield hij het witte schild 295 Den dag daarna vloog uit dezelfde plek een draak, vreeswekkend van gedaante 313 Zuwaert, de martelares van Dordrecht 321 "Het is goed dat mijn zonen met u mede gaan... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books