Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Nederlandsche Volkskunde   By: (1869-1937)

Book cover

Nederlandsche Volkskunde is an essential read for anyone interested in Dutch folklore and cultural traditions. Jos. Schrijnen provides a comprehensive overview of the rich heritage of the Netherlands, exploring everything from traditional customs and celebrations to superstitions and beliefs.

The author's research is meticulous, and his writing is engaging, making this book both informative and enjoyable to read. Schrijnen delves deep into the origins of various folk customs, shedding light on their meanings and significance within Dutch society.

Overall, Nederlandsche Volkskunde is a fascinating exploration of the cultural identity of the Netherlands. Whether you are a scholar of folklore or simply curious about the customs of another culture, this book is sure to captivate and enlighten.

First Page:

Nederlandsche Volkskunde

Door Dr Jos. Schrijnen

Bijz. Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht

Zutphen W. J. Thieme & Cie

Aan de bevolking van Groot Nederland hereenigd in dagen van beproeving

TER INLEIDING.

"Unsere Zeit ist klug, aber arm" zegt Paul Keller in een zijner aantrekkelijkste romans, die als titel voert: Das letzte Märchen. Daarin wil hij alles redden, wat nog jong, wat nog kind in hem is, daarin wil hij meetroonen naar het sprookjesland allen, wien de kinderziel nog uit de oogen lacht, wien het oude kinderhart nog enkele malen klopt in den boezem, die vaak nog een onbepaald heimwee voelen en met zachten weemoed herdenken de oorden van kinderspel en kinderlust; die niet te trotsch zijn, en ook niet te arm, om een onbezorgden sprookjestocht te ondernemen, en in rijpere dagen gaarne nog eens willen aanschouwen hun prille wonderlanden, thans met een anderen lichtglans overgoten.

Inderdaad arm is onze tijd en arm ons leven te midden van de wonderen der wetenschap! Arm is onze tijd, arm en kil en nuchter, gladstrijkend, waar hij het vermag, tot de zwakste sporen van eigen aard in zeden en gebruiken, doovend tot de laatste sprankjes poëzie, die nog opvonken uit de gulden schatkamers van sprookjes, sagen en legenden... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books