Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Om en door den Peloponnesus De Aarde en haar Volken, 1909   By:

Book cover

Om en door den Peloponnesus De Aarde en haar Volken, 1909 by B. de Jandin is a captivating exploration of the Peloponnese region of Greece. The author provides a detailed account of their journey through the lush landscapes, ancient ruins, and vibrant culture of the area.

Jandin's writing is descriptive and poetic, painting a vivid picture of the beauty and history of the Peloponnese. The reader is transported to another time and place, feeling as though they are accompanying the author on their travels.

One of the highlights of the book is Jandin's interactions with the local people, who are portrayed with warmth and respect. Their stories and traditions add depth to the narrative, giving the reader a deeper understanding of the region and its inhabitants.

Overall, Om en door den Peloponnesus is a well-written and engaging travelogue that will appeal to anyone with an interest in Greek history and culture. Jandin's passion for the Peloponnese shines through in every page, making this book a must-read for armchair travelers and history buffs alike.

First Page:

OM EN DOOR DEN PELOPONNESUS.

Naar het Fransch van B. de Jandin.

Als men voor de eerste maal in een onbekend land aan wal stapt, volkomen verschillend van de streken die men kent, gebeurt het niet zelden, dat de indrukken uit den eersten tijd het levendigst zijn en ook het meest juist blijken, omdat ze volkomen natuurlijk en spontaan zijn. Zoo is mijn indruk van de aankomst te Athene, waar ik de betrekking van attaché bij onze legatie zou waarnemen, diep in mijn geheugen gegrift. Ik was inderdaad bewogen door de oneindige majesteit van de ruïnen en de grootschheid der mij omringende herinneringen aan het verleden, maar veel dieper troffen mij nog de troostelooze dorheid van Attica, die cirkel van bergen, op welker kale toppen geen aasje van plantengroei zichtbaar is, de aanblik van die vlakte, uit niets dan stof en steenen bestaande, waar enkele vergroeide olijven hier en daar een plekje schaduw werpen, de dorre beddingen van de Kephisos en Ilissus vol brandend heete steenen en de droeve verlatenheid van een natuur die wonderlijk wel harmoniëert met de wankelende gebouwen der doode beschavingen.

Daarentegen viel er te bewonderen de verrassende helderheid der atmosfeer, waardoor men met het bloote oog heel in de verte de minste oneffenheden van het terrein, de verschillende berggroepen en de minste bochten der rivier kan volgen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books