Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Omhoog in het luchtruim! Praatje over het luchtvaartvraagstuk De Aarde en haar Volken, 1908   By: (1854-1919)

Book cover

Omhoog in het luchtruim is a fascinating and thought-provoking book written by Frederike J. van Uildriks in 1908. The author delves into the topic of aviation, discussing the rapidly evolving technology and its potential impact on society.

Van Uildriks provides a detailed analysis of the challenges and opportunities presented by aviation, exploring its potential applications in transportation, communication, and warfare. The author also raises important ethical questions about the implications of harnessing this new technology.

What sets this book apart is the author's ability to blend scientific knowledge with social commentary. Van Uildriks presents a well-rounded view of aviation, considering both its practical benefits and potential consequences. The book is informative and engaging, making it a valuable read for anyone interested in the history and future of aviation.

Overall, Omhoog in het luchtruim is a compelling and insightful examination of the luchtvaartvraagstuk, shedding light on the complex relationship between technology and society. Van Uildriks' thorough research and thoughtful analysis make this book a must-read for anyone curious about the impact of aviation on the world.

First Page:

Omhoog in het luchtruim! Praatje over het luchtvaartvraagstuk

Door Frederike J. van Uildriks.

Er gaat een roes van opwinding door de wereld, opwinding over de luchtscheepvaart en de wijde vergezichten, die daardoor worden geopend.

Overal hoort men van luchtscheepvaartcongressen, van prijzen, die voor wedstrijden met ballons en vliegmachines worden uitgeloofd, van aƫronautische observatoria, van luchtschippersbataljons en van allerlei verbeteringen, aan te brengen in luchtschepen en vliegmachines, om tot betere bestuurbaarheid te komen.

De roes heeft de Oude en de Nieuwe Wereld aangegrepen, en in zenuwachtige haast werkt men in de verschillende landen aan de oplossing van het reeds zoo lang met alle pogingen spottende probleem. Er wordt in de laatste jaren terrein gewonnen, dat staat vast, en tot het aanvankelijke succes heeft meegewerkt een andere nieuwe uitvinding, die over haar zegepraal mag juichen, namelijk de automobiel.

Het streven, om een wagen met eigen beweegkracht over de gewone wegen te doen loopen, heeft den tegenwoordigen benzine motor in het leven geroepen, en daarmee werd tevens de techniek van het bestuurbare luchtschip een groote schrede vooruitgebracht. Van alle stoffen, die wij voor de voortbrenging van mechanische kracht gebruiken, is benzine een der intensiefste, dat is, zij behoort tot die, welke in verhouding tot haar gewicht, de meeste kracht kunnen voortbrengen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books