Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Omzwervingen door de eilandenwereld van den Grooten-oceaan De Aarde en haar Volken, 1887   By:

Book cover

"Omzwervingen door de eilandenwereld van den Grooten-oceaan", originally published in 1887, offers a fascinating glimpse into the diverse cultures and landscapes of the Pacific Islands. The anonymous author provides vivid descriptions of the people, customs, and natural wonders encountered during their travels, painting a vivid picture of life in this remote corner of the world.

While the language and perspective of the author may reflect the biases of the time in which it was written, the book remains a valuable historical document that sheds light on the colonial attitudes prevalent during the late 19th century. The illustrations and maps included in the text enhance the reader's understanding of the region and help bring the exotic locales to life.

Overall, "Omzwervingen door de eilandenwereld van den Grooten-oceaan" is a thought-provoking and engaging read for those interested in the history and cultures of the Pacific Islands. Its exploration of the beauty and complexity of the region provides a valuable insight into a world that continues to captivate and intrigue readers today.

First Page:

Omzwervingen door de eilandenwereld van den Grooten oceaan.

I

De Tubuaï eilanden.

Reeds meermalen brachten wij een bezoek aan een der schier tallooze eilandengroepen, die daar in den Grooten oceaan liggen uitgestrooid als het zaad op den akker, of als de sterren aan den nachtelijken hemel. Maar deze eilanden wereld is, onder meer dan een opzicht, zoo merkwaardig en geeft ons zulke geheel eigenaardige toestanden te aanschouwen, dat het wel de moeite waard is, nu en dan, ter afwisseling, onze schreden daarheen te richten. Zoo noodig ik dan nu mijne lezers uit, mij te vergezellen naar vier groepen van eilanden, welke wij tot dusver niet hebben bezocht.

Wij waren eerst sedert ettelijke dagen te Tahiti, toen de kommandant van het eskader der Stille Zuidzee bevel gaf, met de Manua een bezoek te gaan brengen aan de groep van de Tubuaï eilanden en aan Cooks archipel.

De Austraal of Tubuaï eilanden zijn slechts vier in getal: Wawitu, Tubuaï, Rurutu en Rimatara; de twee eersten behooren tot de fransche bezittingen; de beide anderen zijn nog onafhankelijk en worden geregeerd door zoogenaamde koningen of vorsten, die zelven niet anders zijn dan werktuigen in de hand der engelsche zendelingen.

Rurutu maakt, vooral als men van Tahiti komt en het verrukkelijk schoone panorama van dat paradijsachtige weelderige eiland ons nog levendig voor den geest staat, geen aangenamen indruk; naar de kale naakte bergtoppen te oordeelen, zou men het eiland voor eene dorre wildernis houden... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books