Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Ons Heerlijk Vaderland (deel 2 van 4) Boven en beneden den Moerdijk   By: (1852-1931)

Book cover

Ons Heerlijk Vaderland is an insightful and engaging exploration of Dutch history, culture, and society. In this second installment of the series, author Hendrik Blink delves even deeper into the divisions between the northern and southern regions of the Netherlands, known as the Moerdijk.

Blink's writing is clear and accessible, making complex historical events and cultural developments easy to understand for readers of all levels. He skillfully weaves together narratives of key figures and events, providing a comprehensive overview of the political, social, and economic factors that have shaped the Dutch nation.

One of the most compelling aspects of the book is Blink's focus on the impact of the Moerdijk divide on Dutch identity and national unity. Through careful analysis and interpretation of primary sources, he demonstrates how these divisions continue to influence contemporary Dutch society.

Overall, Ons Heerlijk Vaderland is a must-read for anyone interested in Dutch history and culture. Blink's meticulous research and engaging storytelling make this book a valuable addition to the field of Dutch studies.

First Page:

ONS HEERLIJK VADERLAND

Tekst van Dr. H. Blink

Boven en beneden den Moerdijk

Wandelingen door oud en nieuw Nederland met kaartjes, gekleurde en ongekleurde platen

Amsterdam Van Holkema & Warendorf 1908

VAN DE RESIDENTIE NAAR DE MAAS EN TEN NOORDEN DER LEK.

I. DELFT EN OMSTREKEN.

Wij beginnen onze wandelingen door het zuidelijk gedeelte van Holland weder van uit de residentie, die wij op onzen eersten tocht tot uitgangspunt verkozen. Van Den Haag waren wij reeds langs Rijswijk tot den Vliet gekomen, (zie deel I pag. 120 en verder), en van hier zetten wij de wandeling voort in zuidelijke richting.

Thans zien wij, om dit terloops nog op te merken, dat Rijswijk sedert ons vorig bezoek zich snel uitbreidt, zoodat de hoofdtoegangsweg tot het dorp, die aan den eenen kant destijds nog door groene weiden begrensd was, nu aan beide zijden door huizen ingesloten en dus een straat geworden is, terwijl ook langs den weg naar Hoornbrug de aaneengesloten huizenrijen zich verder voortzetten dan een paar jaren geleden.

Van Hoornbrug naar Delft loopt de vrij eentonige, belommerde straatweg, over welks bermen de zuchtende stoomtram prozaïsch voortholt, langs den oostkant van den Vliet in schier rechte lijn op Delft aan... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books