Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Ons Vaderland van de vroegste tijden tot de 15de eeuw   By: (1857-1916)

Book cover

Ons Vaderland van de vroegste tijden tot de 15de eeuw by M. Lievevrouw-Coopman is a comprehensive and detailed account of the history of our country, from its earliest days to the end of the 15th century. The author delves deep into the political, social, and cultural aspects of the time period, providing readers with a thorough understanding of the events and developments that shaped our nation.

Lievevrouw-Coopman's writing is scholarly and well-researched, drawing on a wide range of primary sources to paint a vivid picture of life in the Low Countries during this tumultuous period. The author's passion for the subject matter shines through in their meticulous attention to detail and thoughtful analysis of key historical events.

While the book may be dense and academic at times, it is a valuable resource for anyone interested in delving into the rich and complex history of the Netherlands. Whether you are a student of history or simply a curious reader looking to learn more about the past, Ons Vaderland van de vroegste tijden tot de 15de eeuw is sure to provide you with a wealth of knowledge and insights.

First Page:

ONS VADERLAND

van de vroegste tijden tot de 15de eeuw door

M. LIEVEVROUW COOPMAN HOOFDONDERWIJZERES

Teekeningen van E. ROELANT, kunstschilder.

1904

1. De Hut in het Woud.

Er waren eens twee kinderen, een jongen en een meisje. Zij bewoonden eene kleine hut, uit leem en riet vervaardigd. Die hut had schoorsteenpijp, noch vensters, dus konden licht en lucht er enkel langs de deur binnendringen, terwijl de rook van het haardvuur de woning verliet door eene nauwe opening, midden in het dak.

Wel was de hut armoedig, maar het groote woud, dat haar omringde, was wonderschoon. Heerlijk mos bedekte den grond, hooge varens wiegelden er hare bleekgroene pluimen, terwijl forsche eiken, ver boven de hut, hunne takken broederlijk dooreen strengelden.

's Zomers zongen honderden vogeltjes in het gebladerte: vinken, meezen, winterkoninkjes, meerlen, nachtegalen vereenigden er hunne stemmen, tot één enkel koor van levenslust.

«Koekoek! koekoek!» klonk het dan schaterend in de verte en de kleine hutbewoners lachten en herhaalden het spottend geroep van den zwartgevlerkten zanger.

Dat vroolijk spelletje duurde dagen en dagen, «Koekoek! koekoek! waar zijt ge?» vroegen thans de kinderen, «Kom bij ons, we zullen u wormpjes zoeken en broodkruimels voor u strooien,» maar de vogel kwam niet en deed, luider en luider zijn eentonigen zang door de blauwe zomerlucht weergalmen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books