Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Op de Levensreis   By:

Op de Levensreis by Various

First Page:

OP DE LEVENSREIS

[Illustratie]

Op de Levensreis

Bijdragen van Dr. J. A. Cramer, Dr. J. H. Gerretsen, Dr. F. van Gheel Gildemeester, P. J. Molenaar, J. C. Schuller, H. A. C. Snethlage, A. J. A. Vermeer, W. L. Welter

1915

Uitgave van G. J. A. Ruys te Utrecht

GEDRUKT TER BOEK EN KUNSTDRUKKERIJ G. J. VAN AMERONGEN TE AMERSFOORT

INLEIDING

Voor de stille, en wat men zoo ten onrechte noemt: »verloren« uren in ons leven, is dit boek in de eerste plaats bestemd.

Om dan eens opgenomen te worden, en te midden van 's levens vaak zoo vermoeiende sleur, door een ontdekkende, vermanende, vertroostende gedachte ons een oogenblik de realiteit der eeuwige dingen wat naderbij te brengen.

Om bij wat langer poozen ons in de een of andere levens en schriftwaarheid 'n weinig dieper in te leiden.

»Op de levensreis«, die voor velen zoo moeilijk, zoo bezwaarlijk is, mag nu en dan een vriendenwoord, somwijlen een wenk van een vriendenhand waarlijk niet overbodig heeten. Zulke woorden biedt dit boek zijnen lezers aan; zulke wenken wil het hun geven.

Het werd uitsluitend geschreven door predikanten der Haagsche gemeente, omdat zij meenden, dat dit sommige hunner gemeenteleden zou aantrekken.

Maar het is daarom volstrekt niet uitsluitend voor die gemeente bestemd. Integendeel: de schrijvers zullen zich gelukkig rekenen, wanneer zij elders, ook bij oude vrienden, lezers mogen vinden.

En zij koesteren de stille hoop menig hart tot zegen te mogen zijn.

INHOUD

Bladz.

J. A. Cramer, Lenteleven 25 J. A. Cramer, Dansen 122 J. H. Gerretsen, Eenvoudigheid 2 J. H. Gerretsen, De Toekomst des Heeren 50 J. H. Gerretsen, Begeeren en willen 64 J. H. Gerretsen, Iets over het lezen der Evangeliën 77 J. H. Gerretsen, Hoe God arbeidt 95 F. v. Gheel Gildemeester, Over geloof en ongeloof 5 P. J. Molenaar, Niet zonder strijd 1 P. J. Molenaar, Bidden 23 P. J. Molenaar, De Bijbel 24 P. J. Molenaar, Geestdrift en opwinding 65 P. J. Molenaar, Roeping 79 P. J. Molenaar, Somberheid 120 P. J. Molenaar, Moed 121 J. C. Schuller, Uitverkoren 96 H. A. C. Snethlage, Jeanne d'Arc 105 H. A. C. Snethlage, Met de helden 112 H. A. C. Snethlage, Jozef 115 A. J. A. Vermeer, Belijdenis 2 A. J. A. Vermeer, Als een nevel 48 A. J. A. Vermeer, Tot zich zelven gekomen zijnde 130 W. L. Welter, Josua's Gezicht 67

NIET ZONDER STRIJD

Om het eeuwige leven te verwerven, heeft de mensch àlles op te offeren.

Dit verstaan vele menschen niet.

Voor het verkrijgen van aardsche goederen willen zij zich wel veel inspanning getroosten. Men bewondert den man, die, rijk willende worden, reeds als knaap begonnen is zich alle genot te ontzeggen en centen en stuivers heeft bijeengeschraapt, om zoo langzamerhand in het bezit van een groot kapitaal te komen. Men vindt 't een vanzelfsheid, dat de Grieksche kampvechter zich jaren aaneen oefende om later den kampprijs te verwerven. Men prijst den jonkman, die na jarenlange ingespannen studie, de vereischte diploma's heeft verworven, die hem in staat stellen straks de lang begeerde betrekking te aanvaarden... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books