Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Opuscula Selecta Neerlandicorum Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde   By: (1668-1738)

Book cover

First Page:

[Transcriber's Note:

Spelling and capitalization are as in the original. De spelling en de hoofdletters zijn gehandhaafd als in het origineel.

Greek words have been transliterated and placed between marks. Griekse woorden zijn getranslitereerd en tussen tekens geplaatst.

The six individual articles are separated by three rows of asterisks.

The Latin texts Erasmus, Boerhave and Gaubius are given in three independent versions, separated by two rows of asterisks:

Latin alone Dutch translation alone Latin and Dutch interlocked]

OPUSCULA SELECTA

NEERLANDICORUM

DE ARTE MEDICA

Fasciculus Primus

quem

Curatores Miscellaneorum quae vocantur Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde

collegerunt et ediderunt ad celebrandam Seriem quinquagesimam in lucem nuper editam

Quaenam insint scripta proxima pagina docebit

Amstelodami Apud F. van Rossen MCMVII

Erasmus Swammerdam Van Leeuwenhoek Boerhaave Gaubius Donders

INHOUD. Blz.

TER INLEIDING IX

DESIDERIUS ERASMUS, Encomium artis medicæ 1

DESIDERIUS ERASMUS, De lof der geneeskunde 1

ANTONI VAN LEEUWENHOEK, Den waaragtigen omloop des Bloeds, als mede dat de Arterien en Venæ gecontinueerde Bloedvaten zijn, klaar voor de oogen gestelt 45

JAN SWAMMERDAM, Proefnemingen van de particuliere bewegingen der spieren van den Kikvorsch, die in het gemeen op alle de bewegingen der spieren in de menschen en beesten toegepast worden 69

HERMANNUS BOERHAAVE, De usu ratiocinii mechanici in medicina 98

HERMAN BOERHAAVE, Het nut der mechanistische methode in de geneeskunde 99

HIERONYMUS DAVID GAUBIUS, Oratio inauguralis qua ostenditur chemiam artibus academicis jure esse inserendam 170

HIERONYMUS DAVID GAUBIUS, Inaugureele rede, waarin wordt aangetoond, dat de scheikunde met recht een plaats verdient onder de akademische wetenschappen 171

F. C. DONDERS, De harmonie van het dierlijke leven de openbaring van wetten 229

TER INLEIDING.

Den 1sten Januari 1907 heeft het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 50 jaren bestaan. In Mei 1901 besloot de algemeene vergadering der Vereeniging: Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde , op voorstel der Redactie, den lezers van het Tijdschrift bij gelegenheid van dit jubileum eene feestuitgave aan te bieden. Deze feestuitgave zou betrekking hebben op de geschiedenis der geneeskunde. De zorg voor de voorbereiding dier uitgave werd opgedragen aan eene commissie, bestaande uit de heeren B. J. STOKVIS, W. KOSTER (Utrecht), C. E. DANIËLS, H. TREUB en de beide toenmalige redacteuren gérant M. STRAUB en P. MUNTENDAM.

De geheimen van onze commissie vergaderingen te verklappen is allerminst mijn bedoeling. Maar iets wil ik en moet ik toch zeggen. Dit n.l., dat, wanneer niet de drie eerstgenoemde, klassiek geschoolde commissieleden er geweest waren, en met name wanneer niet STOKVIS zijne groote belezenheid en zijn eeuwig jeugdig enthousiasme aan onze taak had doen ten goede komen, er van dit boek bitter weinig terechtgekomen zou zijn. Want één ding stond, na de eerste voorloopige besprekingen, al spoedig bij ons allen vast: wij moesten de feestuitgave doen bestaan in herdrukken van Nederlandsche klassieke schrijvers over geneeskunde... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books