Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Paedagogische Overwegingen   By: (1867-1940)

Book cover

First Page:

PAEDAGOGISCHE OVERWEGINGEN

STAATKUNDE LETTEREN

HANDBOEKJES ELCK 'T BESTE

ONDER LEIDING VAN L. SIMONS

UITGEGEVEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ VOOR GOEDE EN GOEDKOOPE LECTUUR AMSTERDAM

KUNST WETENSCHAP

GESCHIEDENIS HYGIENE

E. W. ASSCHER

PAEDAGOGISCHE OVERWEGINGEN

MET NASCHRIFTEN VAN DR. J. H. GUNNING Wzn.

1920

WIJSBEGEERTE PRACT. LEVEN

A. C. BERLAGE

De schetsen met een gemerkt zijn eertijds verschenen in het Veertiendaagsch Blad voor Ouders en Opvoeders "Het Kind"

GEDRUKT TER DRUKKERIJ "DE DEGEL" AMSTERDAM

INHOUD

BLZ. I IEDER ONS AFGEBAKEND TERREIN 5 II HAAR NATUURKINDJE (MET NASCHRIFT) 8 III NIET "PREEKEN" 11 IV HET RECHT VAN STRAFFEN EN VERMANEN 14 V HET STERKEN VAN DEN WIL 17 VI EERBIED VOOR DE MEENINGEN VAN ONS KIND 20 VII DE JUISTE STRAF 23 VIII EEN TOEKOMSTBEELD 27 IX DE SINAASAPPELMETHODE VAN JAN LIGTHART (MET NASCHRIFT) 29 X HOE DEZE PAEDAGOOG ER OVER DACHT 34 XI ONS HUMEUR 37 XII DE FABEL (MET NASCHRIFT) 39 XIII OPRECHTHEID 42 XIV OVERBLUFFEN (MET NASCHRIFT) 44 XV VOORZICHTIG INGRIJPEN 49 XVI SCHAAMTE IS EEN MACHTIGE HULP TER VERBETERING 52 XVII DE GENOEGENS VOOR HET KIND 55 XVIII OP HET KLEINE KIND VALT NIMMER TE REKENEN (MET NASCHRIFT) 58 XIX WAT HIELP (MET NASCHRIFT) 61 XX TWEE VLIEGEN IN EEN KLAP 64 XXI EENTONIGE ARBEID 68 XXII GEEN WIJZE REDENEERINGEN 70 XXIII DE GEVOELENS VAN HET KIND 73 XXIV DE RECHTEN VAN HET KIND 76 XXV MUZIEK LEEREN 78 XXVI IETS MOETEN DOEN EN IETS WILLEN DOEN (MET NASCHRIFT) 81 XXVII DE KUNST VAN BEVELEN 84 XXVIII HUN ALTRUÏSME 87 XXIX HET KORTE WOORD (MET NASCHRIFT) 89 XXX SNOEPEN 95 XXXI WAAGHALZERIJ 98 XXXII DE KLEINE KUNSTENAAR 100 XXXIII HET SPRAK VAN ZELF 102 XXXIV LIEFDE 103 XXXV EERLIJKHEID 106 XXXVI RECHTVAARDIGHEID (MET NASCHRIFT) 109 XXXVII ZELFVERBETERING (MET NASCHRIFT) 112 XXXVIII EERBIED 115 XXXIX VEELEISCHENDHEID 117 XL JALOERSCHHEID 120 XLI EENKENNIG 122 XLII DE KLEINE PAEDAGOOG 125 XLIII WEELDE 128 XLIV DOORZETTEN 132

I IEDER ONS AFGEBAKEND TERREIN

Het gesprek liep over het resultaat, dat ik na een moeilijke opvoeding, met een mijner pupillen bereikt had... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books