Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Papieren Kinderen   By: (1846-1904)

Book cover

First Page:

deze regel heeft nummer 1 OPMERKINGEN VAN DE BEWERKER: De tekst in dit bestand wordt weergegeven in de originele, verouderde spelling. Er is geen poging gedaan de tekst te moderniseren. De voetnoten zijn verplaatst naar het eind van de bijbehorende alinea. Bladzijde nummering is verwijderd. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. In dit boek worden lage en hoge aanhalingstekens gebruikt. Deze zijn respectievelijk aangegeven als »aanhalingstekens". De in het origineel als uitgespatieerde weergegeven tekst is in dit e boek weergegeven als uitgespatieerd . Overduidelijke inconsistenties, druk en spelfouten in het origineel zijn bijna allemaal gecorrigeerd. Uitzondering zijn de verschillen in spelling bij samentrekkingen. Aan het eind van het boek volgt een overzicht van de aangebrachte correcties met bijbehorend regelnummer.

PAPIEREN KINDEREN

PAPIEREN KINDEREN

NOVELLEN EN SCHETSEN

DOOR

JUSTUS VAN MAURIK Jr.

AMSTERDAM

Tj. VAN HOLKEMA

1888

EEN BENEFIET .

EEN BENEFIET.

I.

Daar stond hij dan nu voor de deur, gereed om te schellen.

Met een zucht, die als een zenuwachtige huivering over zijn lippen gleed, zei hij in zichzelf: »Hier moet 't zijn," en keek oplettend naar de zwarte letters op 't porseleinen naambordje aan den deurpost.

»W. F. Hostein" 't stond er duidelijk, hij was dus terecht. Zijn hand beefde een weinig, toen hij den blank geschuurden koperen schelknop aanvatte, en als geschrikt van den helderen metaalklank trok hij snel de hand terug en zocht haastig in den achterzak van zijn jas naar de garen handschoenen, die hij onder weg had gekocht; hij begon ze aan te trekken. Ze gingen moeilijk over zijn klamme vingers.

Vragend zag het kleine dienstmeisje, dat de deur opende, hem aan.

»M'neer thuis?"

»Wie bedoelt u? Menheer, of meneer Hostein, die hier binnenshuis woont?"

»Meneer Hostein!"

»Jawel, die is thuis, maar....."

»Niet te spreken misschien?"

»Meneer is aan 't studeeren voor van avond en...."

»O zoo! Vraag hem dan even: wanneer of 't schikt dat ik weerom kom." Een ietwat smoezelig naamkaartje, dat haar werd toegereikt, deed het meisje zeggen: »Wacht u dan maar effentjes."

Terwijl zij de gang doorging, las ze halfluid: »Adriaan Walten, tooneelspeler a/d. K. S." en onwillekeurig keek zij even om naar den ouden man, die met zijn hoed in de hand op de vloermat stond. In een oogwenk zag zij, hoe afgedragen en oud zijn jasje, hoe grauw zijn linnengoed was en hoe zonderling zijn grijze pantalon hem op de hielen hing.

Vóórdat zij nog de trap op kon gaan, riep van boven uit 't portaal een welluidende mannenstem: »Is de kapper daar, Antje? Laat hem dan maar boven komen."

»Neen, meneer; 't is een..." 't Woord »heer" wilde niet vlot over Antjes lippen. Vlug wipte zij de trappen op en fluisterde zacht: »'t Is zoo'n raar persoon, weet u, zoo'n... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books