Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Het portret van Dorian Gray   By: (1854-1900)

Book cover

"The Picture of Dorian Gray" by Oscar Wilde is a captivating and thought-provoking novel that delves into the themes of beauty, vanity, and morality. The story follows the life of Dorian Gray, a handsome young man who becomes the subject of a portrait painted by his friend Basil Hallward. As Dorian remains youthful and untouched by the ravages of time, his portrait begins to age and reflect the true consequences of his hedonistic and immoral actions.

Wilde's writing is both lyrical and introspective, exploring the darker depths of human nature and the consequences of a life consumed by vanity and sin. The character of Dorian Gray is complex and intriguing, as he struggles with the realization that his own actions have led to the corruption of his soul.

Overall, "The Picture of Dorian Gray" is a haunting and powerful novel that challenges readers to consider the nature of beauty, morality, and the consequences of living a life devoid of conscience. Wilde's timeless work continues to resonate with modern audiences, offering a cautionary tale that continues to spark conversations about the nature of humanity.

First Page:

HET PORTRET VAN DORIAN GRAY

door OSCAR WILDE

Vertaald door MEVROUW LOUIS COUPERUS

1919

I.

Het atelier was vol rijken geur van rozen, en zoodra de lichte zomerwind in de boomen van den tuin trilde, kwam er door de opene deur een zware adem van seringen, eene fijnere aroom van den roze bloeienden meidoorn binnen.

Uit den hoek van een Perzischen divan, waarop hij naar gewoonte ontelbare cigaretten lag te rooken, kon Lord Henry Wotton juist den glans zien der honig zoete en honigkleurige bloesems van gouden regens; de trillende takken schenen nauwlijks dien last van vlammend mooi te kunnen dragen. Fantastische schaduwen van vogels in vlucht schoten over de lange tussore zijden gordijnen, die voor het groote raam hingen; zij deden er iets van een Japansch effect; zij herinnerden aan de anemieke schilders van Tokio, die, trots eene zoo noodzakelijke onbewegelijke kunst als de hunne, idee van snelheid en beweging trachteden te beelden. Het doffe gegons der bijen, die schuurden door het hooge ongemaaide gras of, met eentonig geduld, cirkelden om de stoffig gouden horens van den strengelenden kamperfoelie, scheen de stilte nog zwaarder te maken. Het vage gebruis van Londen was als de bastoon van een ver orgel.

In het midden van de kamer, geklampt op een ezel, stond, ten voeten uit, het portret van een jongen man van bizondere schoonheid; op eenigen afstand zat de schilder zelve; Basil Hallward, wiens plotselinge verdwijning eenige jaren geleden zoo eene algemeene nieuwsgierigheid verwekte en aanleiding gaf tot menig vreemd vermoeden ... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books