Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Pijpelijntjes

Pijpelijntjes by Jacob Israël de Haan
By: (1881-1924)

Pijpelijntjes by Jacob Israël de Haan is a fascinating and thought-provoking novel that delves into the complexities of love, desire, and society. Set in early 20th century Amsterdam, the story follows the lives of two men, Sam and Bert, as they navigate their relationship in a society that is not accepting of their love.

De Haan's writing is beautiful and lyrical, drawing the reader into the world of Sam and Bert with vivid descriptions and emotional depth. The characters are well-developed and their struggles feel real and relatable, even in today's more accepting society.

The novel also explores themes of identity, self-discovery, and the search for belonging, making it a powerful and engaging read for anyone interested in LGBTQ+ literature. Overall, Pijpelijntjes is a timeless and important novel that sheds light on the challenges faced by those who dare to love outside of societal norms.

Book Description:
Joop en Sam wonen samen bij Juffrouw Meks in de Amsterdamse volksbuurt de Pijp.
De vroeg-20ste-eeuwse, impressionistische roman Pijpelijntjes is een belangrijk literair document, dat helder de sociale situatie en het leven in een Amsterdamse volkswijk weergeeft. Het boek baarde in 1904 opzien, omdat het homosexualiteit tot thema heeft.
Het boek is uitgegeven in twee versies. Hier wordt voorgelezen uit de eerste van die twee.

Noot: De lezer die met de plattegrond van Amsterdam in de hand zou willen nagaan waar het verhaal van deze roman zich afspeelt, zal geen moeite hebben om de straten die genoemd worden te vinden. Met één uitzondering. Tegen het einde van zijn boek noemt De Haan de Hoedemakersstraat. De naam van deze straat werd later veranderd in Kuipersstraat.


Stream audiobook and download chapters
Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books