Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Presten som ikke kunde brukes   By: (1880-1926)

Book cover

First Page:

[Transcriber's Note:

This text is for readers who cannot use the "real" (unicode) version. The "low 9 high 6" quotation marks of the original have been changed to «guillemets»; English style quotation marks have been simplified to "typewriter quotes".]

Presten som ikke kunde brukes

og andre skisser

av

C. E. Nordberg, M.A.

Forfatterens forlag Andet oplag

Minneapolis, Minn. 1922

Forord.

Presten som ikke kunde brukes.

Forfatteren har anmodet mig om at ledsage denne fortælling med et kort forord, naar den nu skal utgives i bokform efter først at ha været trykt i Folkebladet.

Professor C. E. Nordberg har i denne bok skildret noget av norsk kirkeliv i en større landsmenighet. Det væsentlige træk i fortællingen er menighetens undervurdering av et langt, opofrende og trofast arbeide i menigheten.

Endog i forretningslivet der ellers er hjerteløst nok sættes der pris paa lang og trofast tjeneste. Skal da menigheten handle anderledes og «drive ut» sine ældre arbeidere? Eksemplet gives i pastor Reiersons erfaring i Glenfield menighet.

Videre skildres den iblandt os saa velkjendte «indtrængen» fra prestenes side. Dette underhaandsarbeide med misfornøiede «ledere» i menigheten og denne «fisking» for sig selv eller sine venner, naar valg av prest skal foretages i en menighet er vel kjendt.

Forfatteren er ogsaa opmerksom paa at altfor stor vegt lægges paa det utvortes de sociale tilstelninger for at samle penge, mens det personlige opbyggelsesarbeide og den enkeltes offervillighet ikke holder maal med bekjendelsen. Han merker ogsaa en tendens til overfladiskhet i selve det aandelige arbeide, en jagen efter noget nyt: nye prædikanter, «reformerte metoder» osv. Som motsætning skildrer han vækkelsen i Glenfield menighet. Mange av læserne som var med i vækkelsen i nittiaarene vil i denne skildring kjende sig igjen. Man finder igjen de dype spor av synd og naade.

Et lyst og vakkert eksempel er tegnet i de to unge troende: Martin Warnes og Malinda Anderson, som i konfirmationstiden fandt Herren og senere fandt hinanden for samliv og samvirke ute paa missionsmarken. Disse unge mennesker er som vaarbud om at vore menigheters troende ungdom vil fortsætte de gamles arbeide herhjemme og bære evangeliet længere frem til fjerne land og folk.

Fortællingen er i det hele tat meget interessant. Den blev læst med stor interesse av mange endog med begeistring i Folkebladet. Den «slog igjennem.» Og det vil ikke si saa ganske litet, naar man erindrer, hvor haardt det er for os norsk amerikanere at vurdere noget som skrives av nogen av vore egne.

Ta og læs denne fortælling. Den rører ved mangt og meget som vi møter med i menighetsarbeidet. Den vil hjælpe os til at sætte pris paa alt opofrende arbeide i menigheten, og at undgaa nogen av de skjær hvorpaa manges menighetsarbeide har strandet.

Minneapolis, i december, 1921.

Paul Winther.

Kapitel 1

Den gamle prest maa reise.

Han var ikke svært gammel, bare litt over de femti; men allikevel var der adskillig snak i menigheten om at han burde slutte. Han hadde været prest i Glenfield menighet i ti aar og hadde lært at elske folket og hadde været almindelig avholdt i nabolaget.

Men nu var en ny tid oprundet, og det var i den nye tid at snakket om at presten burde slutte hadde begyndt at gaa iblandt folket og helst iblandt lederne i menigheten.

Den nye tid tok sin begyndelse da pastor Reierson hadde været prest i Glenfield i otte aar. Da hændte det nemlig at nabomenigheten borte i Rutherford county fik ny prest, en ung begavet teolog fra presteskolen. Der gik rygter i det vide og brede om den lærde og vennesæle unge pastor Carl Johnson i Ottawa menighet. Rygterne kom ogsaa til Glenfield menighet... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books