Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Reis door Tunis en Algiers De Aarde en haar Volken, 1906   By:

Book cover

"Reis door Tunis en Algiers De Aarde en haar Volken, 1906" is a captivating travelogue that takes the reader on a journey through the bustling cities of Tunis and Algiers. Written by M. G. Brondgeest, the book vividly describes the sights, sounds, and smells of these North African destinations, immersing the reader in the exotic culture and history of the region.

Brondgeest's writing is engaging and evocative, painting a vivid picture of the bustling markets, ancient architecture, and vibrant street life of Tunis and Algiers. The author's keen eye for detail brings the cities to life, making the reader feel as though they are experiencing the journey firsthand.

In addition to the beautiful descriptions of the cities themselves, the book also delves into the history and culture of Tunisia and Algeria, providing valuable insights into the customs, traditions, and daily life of the people who call these places home. Brondgeest's passion for the subject matter shines through in every page, making this travelogue a truly immersive and educational experience.

Overall, "Reis door Tunis en Algiers De Aarde en haar Volken, 1906" is a captivating and informative read that will transport the reader to another time and place. Whether you are a travel enthusiast, history buff, or simply a lover of good writing, this book is sure to captivate and inspire.

First Page:

Reis door Tunis en Algiers

Door

M. G. Brondgeest.

Voor ons Nederlanders, bewoners van noordelijke koude luchtstreken, hebben de woorden "het Zuiden, de Middellandsche zee" een betooverenden klank. Zij doen ons zoo denken aan schitterend zonnelicht, aan koesterenden zonnegloed, waar wij vooral in den winter met zijn korte, vaak zoo sombere dagen zoo reikhalzend naar kunnen verlangen. Ook onvergelijkelijke kleurenpracht, bonte kleederdrachten en sappige zuidvruchten roepen zij voor onzen geest. Wie, al is hij nog zoo hokvast, heeft niet eenmaal in zijn leven het verlangen, eenige weken in het diepe blauw der Middellandsche zee te staren, aan hare schilderachtige kusten te droomen en te dwepen? Welke zee, met al de kuststreken, die hare golven bespoelen, biedt den reiziger zooveel natuurschoon aan als de Middellandsche zee, kan op een verleden, op een geschiedenis bogen als de hare? Te vergeefs zou men in dit opzicht haar gelijke zoeken. Tot haar gebied toch telde zij het kleine, met zeldzamen kunstzin begaafde volk der Grieken, welks edele scheppingen zelfs nu nog ons geslacht met bewondering vervullen en voor een deel nooit overtroffen zijn; zij zag dit volk politiek, ja, ten onder gaan, maar op cultuurgebied zijn schoonste lauweren behalen, daar zijn overweldiger zelf het voornaamste... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books