Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Reis in Utah en Arizona De Aarde en haar Volken, 1886   By: (1839-1906)

Book cover

"Reis in Utah en Arizona De Aarde en haar Volken, 1886" by Albert Tissandier is a fascinating and detailed account of the author's journey through the American Southwest in the late 19th century. Tissandier's vivid descriptions and beautiful illustrations bring the landscape and culture of Utah and Arizona to life, providing readers with a unique glimpse into the region during this time period.

The book offers a wealth of information on the history, geography, and people of Utah and Arizona, making it a valuable resource for anyone interested in the American West. Tissandier's writing is engaging and informative, making it easy for readers to immerse themselves in the story of his travels.

Overall, "Reis in Utah en Arizona De Aarde en haar Volken, 1886" is a must-read for history buffs, travel enthusiasts, and anyone curious about the American Southwest. Tissandier's passion for exploration shines through in every page, making this book a truly unforgettable read.

First Page:

REIS IN UTAH EN ARIZONA.

Door Albert Tissandier.

Het zuidelijk gedeelte van het land der Mormonen, Utah en het plateau van Kaibab in Arizona, die merkwaardige streken, welke ik in Juni 1885 heb bezocht, zijn in Europa zoo goed als onbekend, en zelfs bij de Amerikanen maar zeer gebrekkig bekend. Zij weten er over het algemeen weinig meer van, dan hetgeen zij vernomen hebben van den heer Powell, den directeur van de Geological Survey . Sedert vijftien jaren heeft genoemde heer talrijke ontdekkingstochten gedaan in deze zonderlinge streken; met medewerking van den heer Thompson en andere geologen, heeft hij van deze landstreek uitmuntende geologische kaarten vervaardigd.

Hem ben ik ook de inlichtingen verschuldigd, die mij in staat hebben gesteld, dit interessante uitstapje te ondernemen; ik acht mij gelukkig, hem hiervoor openlijk mijn dank te kunnen betuigen.

Van Salt Lake City brengt de spoortrein mij in dertien uren naar Milford, waar mijne reis eerst wezenlijk begint. Dit spoorreisje door het land der Mormonen verschilt zeer wezenlijk van andere dergelijke tochtjes. Zoodra men de boorden van het Utahmeer achter den rug heeft, ziet men weinig anders dan dorre zandige woestijnen. De stations waar de trein stilhoudt, zijn povere gehuchten: een daarvan, Juab genaamd, waarschijnlijk wel het aanzienlijkste, bestaat uit vijf of zes houten huizen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books