Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Reize door Frankrijk In gemeenzame brieven, door Adriaan van der Willigen aan den uitgever   By: (1766-1841)

Book cover

"Reize door Frankrijk In gemeenzame brieven" is a delightful book that takes the reader on a journey through France through the engaging and informative letters written by Adriaan van der Willigen to his publisher. The author's vivid descriptions of the French landscapes, culture, and people make the reader feel as if they are right there alongside him on his travels. Van der Willigen's insightful observations and witty commentary add depth and charm to the narrative, making this book a pleasure to read. Whether you're a fan of travel literature or simply interested in learning more about France, this book is sure to captivate and entertain. Highly recommended for anyone looking for a well-written and engaging read about one man's exploration of a beautiful and fascinating country.

First Page:

REIZE DOOR FRANKRIJK, IN GEMEENZAME BRIEVEN,

DOOR

ADRIAAN van der WILLIGEN

AAN DEN UITGEVER.

MET PLATEN.

Te HAARLEM, Bij A. LOOSJES, Pz. MDCCCV.

Parijs, 1 Decemb. 1804.

Gij vraagt, Vriend! of ik 'er iets tegen heb, dat gij mijne Brieven, over een groot gedeelte van Frankrijk , drukt en uitgeeft, met achterlating van eenige bijzonderheden, ons aangaande, en welke voor het algemeen van geen belang zijn; terwijl gij denkt dat dezelve onze Landgenooten aangenaam en zelfs nuttig kunnen wezen? en mijn antwoord op deze vraag is: Ik heb 'er niets tegen. De beöordeeling, waartoe een ieder door het in druk uitgeven van een werk regt krijgt, kan ik te geruster afwachten, daar ik mij op hetzelve niets laat voorstaan, maar het geef, voor het geen het is, te weten, voor eenvoudige aanteekeningen, van het geen ik gezien, daarvan gehoord, 'er over gelezen, en 'er somtijds bij gedacht heb. Echtheid en naauwkeurigheid, als de voorname vereischtens van een reisverhaal, heb ik altijd in het oog gehouden. Hier van althans ben ik verzekerd, dat zij, die dezelfde reis doen, en deze aanteekeningen als een Itineraire willen gebruiken, zullen overtuigd worden... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books