Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Robur de Veroveraar   By: (1828-1905)

Book cover

Robur de Veroveraar is a thrilling adventure novel by Jules Verne that takes readers on a journey through the skies with the enigmatic character Robur. The story follows a group of individuals who find themselves kidnapped by Robur and taken aboard his airship, the Albatross. As they travel through the skies, Robur's ideology of technological advancement and control over the world becomes increasingly apparent, leading to a clash of beliefs between him and his captives.

Verne's vivid descriptions of the airship and the breathtaking landscapes below create a sense of awe and wonder, making the reader feel as if they are soaring through the sky alongside the characters. The tension between Robur and his captives adds depth to the story, exploring themes of power, control, and the consequences of unchecked ambition.

Overall, Robur de Veroveraar is a captivating and thought-provoking read that will leave readers pondering the implications of technology and progress. Verne's mastery of storytelling and world-building shines through in this novel, making it a must-read for fans of adventure and science fiction.

First Page:

WONDERREIZEN.

JULES VERNE

ROBUR DE VEROVERAAR

AMSTERDAM UITGEVERS MAATSCHAPPY "ELSEVIER" 1915

I.

WAARIN DE GELEERDEN EN OOK DE DOMKOPPEN MET DE HANDEN IN HET HAAR ZITTEN.

"Pang!...."

"Pang!...."

De twee pistoolschoten gingen als het ware tegelijkertijd af. Eene koe, die op een afstand van vijftig passen ongeveer rustig graasde, kreeg een der kogels in de bovenrugwervels. Toch, dat moet erkend worden, had zij aan het geheele geval hoegenaamd geene schuld. De onschuldigen boeten in den regel voor de schuldigen.

Geen der beide vechtenden was geraakt geworden. Zoo gaat het gewoonlijk in de wereld.

Wie waren die twee heeren, die daar op elkander geschoten, die naar elkanders leven getracht hadden?

Wij weten het niet. En toch was, dunkt ons, de gelegenheid schoon, om hunne namen aan de vergetelheid te ontrukken, om die namen voor het verre nageslacht te bewaren. Alles wat hier evenwel medegedeeld kan worden is, dat de eene, de oudste, Engelschman, en de andere, de jongste, Amerikaan was.

Vraagt men of wij de plek kunnen aanduiden, waar de doodonschuldige herkauwster haar laatste bosje gras gegraasd had? Niets gemakkelijker dan dat... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books