Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Sagen van den Rijn   By: (1869-1927)

Book cover

First Page:

Sagen van den Rijn

door

Wilhelm Ruland

Geautoriseerde vertaling uit het Duitsch

door

W. B. Meyen Barends

1922

Voorrede bij den derden druk

Toen de intusschen overleden boekhandelaar Friedrich Heijn te Keulen mij ongeveer tien jaren geleden verzocht, de meest bekende Rijnsagen te schrijven, moest ik mij zelf en den uitgever eerlijk bekennen, dat daarmede nauwelijks een leemte aangevuld zou zijn. Toch gaf ik niet oongaarne gevolg aan dat verzoek, nadat ik de belangrijkste sagen van den Rijn, die ik in mijne verzameling had, doorbladerd had.

Den indruk, dien ik kreeg van deze bekoorlijke verhalen uit den ouden tijd, schreef ik neder en deze uren verschaften mij veel genot.

Een vriendelijk criticus zeide in zijne beoordeeling over mijn boekje in de "Kölnische Zeitung", dat de vorm altijd naar evenredigheid van de stof was: nu eens liefelijk en teeder, bloemrijk en schilderachtig, dan weer kernachtig en beknopt. Het zal mij verheugen, als ook anderen vinden, dat het doel, waarnaar ik streefde, bereikt is. In elk geval zal niemand, daar ben ik zeker van, in de verzameling die warmte missen, die men van een schrijver als zoon van het Rijnland verwachten kan.

Al kan dus dit boekje met Rijnsagen, in weerwil van de nieuwe vermeerderde uitgave, geen aanspraak maken op volledigheid, toch hoopt het in geringe mate te kunnen medewerken aan de bevordering van de schoonheid van het vaderland, welks ouden roem men in den laatsten tijd steeds meer tracht te doen opleven.

Honnef a. d. R. Mei 1905.

Dr. Wilhelm Ruland.

Inhoud

Burcht Niedeck. Het reuzenspeelgoed Straatsburg. De Munsterklok Frankfort. De negen in den windwijzer Wiesbaden. De duivelskuur aan de warme bron Worms. De Nibelungen Mainz. Heinrich Frauenlob Bisschop Willigis Johannisberg. De Johannisberger lngelheim. Eginhard en Emma Rüdesheim. De Brömserburg Bingen. De Muizentoren Aszmannshausen. De Klemenskapel Rheinstein. Het huwelijksaanzoek Falkenburg. De Waldburg Sooneck. Die blinde schutter Lorch. De vrouw van den Wispermolenaar Ruïne Fürstenberg. De geest der moeder Bacharach. Burcht Stahleck Burcht Gutenfels De Palts Oberwesel. De zeven jonkvrouwen Rheinfels. De Georgslinde St. Goar. De Lorelei Liebenstein en Sterrenberg. De vijandige broeders Boppard. Klooster Marienburg Rhense. Keizer Wenzel Burcht Lahneck. De tempelier van Lahneck Stolzenfels. Het dochtertje van den kamerheer Koblenz. Riza Andernach. Genoveva Hammerstein. De met dochters gezegende ridder Rheineck. De wijnkeuring Rolandseck. Ridder Roland Zevengebergte. Het Nachtegaalboschje bij Honnef De Drachenfels De monnik van Heisterbach Godesberg. Het Hochkreuz Bonn. De Jonker van Klochterhof Keulen. Richmodis von Aducht De bouwmeester van den Keulschen Dom Aken. De bouw der Munsterkerk

Burcht Hiedeck

Het reuzenspeelgoed

In den ouden tijd was er eens een reuzengeslacht in den Elsasz. Burcht Niedeck in 't Breuschtal welks puinhoopen reeds lang vergaan zijn, was de woonplaats van deze Hunnen, waarvan heden in den Elsasz nog bij overlevering verteld wordt, dat ze zeer vrede en menschlievend waren... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books