Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Salome en Een Florentijnsch Treurspel   By: (1854-1900)

Book cover

First Page:

deze regel heeft nummer 1 OPMERKINGEN VAN DE BEWERKER: De tekst in dit bestand wordt weergegeven in de originele, verouderde spelling. Er is geen poging gedaan de tekst te moderniseren. Bladzijde nummering is verwijderd. In dit boek worden lage en hoge aanhalingstekens gebruikt. Deze zijn respectievelijk aangegeven als »aanhalingstekens". De in het origineel als uitgespatieerde weergegeven tekst is in dit e boek weergegeven als =uitgespatieerd=. Cursieve tekst is weergegeven als cursief . Overduidelijke inconsistenties, druk en spelfouten in het origineel zijn gecorrigeerd. In de advertenties is alleen dubbele of ontbrekende interpunctie gecorrigeerd. Aan het eind van het boek volgt een overzicht van de aangebrachte correcties met bijbehorend regelnummer.

SALOME

WERELD BIBLIOTHEEK

ONDER·LEIDING·VAN·L·SIMONS

OSCAR WILDE

SALOME

EN

EEN FLORENTIJNSCH TREURSPEL

GEAUTORISEERDE VERTALING DOOR

DR. P. C. BOUTENS

HET RECHT VAN VERTOONEN VOORBEHOUDEN VOLGENS DE WET OP HET AUTEURSRECHT

UITGEGEVEN·DOOR·DE MAATSCHAPPIJ·VOOR GOEDE·EN·GOEDKOOPE LECTUUR AMSTERDAM

=PERSONEN:=

HERODES ANTIPAS, Tetrarch van Judaia; JOKANAÄN, een profeet; DE JONGE SYRIËR, hoofdman der lijfwacht; TIGELLINUS, een jong Romein; EEN KAPPADOKIËR; EEN NUBIËR; EERSTE SOLDAAT; TWEEDE SOLDAAT; DE PAGE VAN HERODIAS; JODEN, NAZAREËRS, ENZ.; EEN SLAAF; NAÄMAN, de beul; HERODIAS, vrouw van Herodes; SALOME, dochter van Herodias; DE SLAVINNEN VAN SALOME.

SALOME

Tooneel: een ruim terras voor de groote feesthal in het paleis van Herodes. Soldaten staan geleund aan de balustrade. Rechts een reusachtige trap. Links, op den achtergrond, een oude waterput met een groen bronzen kraag. De maan schijnt helder.

DE JONGE SYRIËR: Hoe zeer schoon is de Prinses Salome vanavond!

DE PAGE VAN HERODIAS: Let op de maan. De maan lijkt wonder vreemd. Zij doet aan als een vrouw die opkomt uit een graf. Zij gelijkt op een doode vrouw. Het is alsof zij speurt naar andere dooden.

DE JONGE SYRIËR: Ja, zij lijkt wonder vreemd. Zij gelijkt op een kleine prinses die een gelen sluier draagt en wier voetjes van zilver zijn. Zij gelijkt op een prinses wier voetjes zijn als kleine witte duiven... Het is alsof zij danst.

DE PAGE VAN HERODIAS: Zij is als een doode vrouw. Zij beweegt zich heel langzaam. ( Gedruisch in de feesthal. )

EERSTE SOLDAAT: Wat een getier! Wie zijn die huilende wilde beesten?

TWEEDE SOLDAAT: De Joden. Die zijn altijd zoo. Zij twisten over hun godsdienst.

EERSTE SOLDAAT: Waarom twisten zij over hun godsdienst?

TWEEDE SOLDAAT: Ik weet niet... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books