Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Samlade arbeten II   By: (1804-1877)

Book cover

First Page:

SAMLADE ARBETEN II

af

Johan Ludvig Runeberg

1903.

INNEHÅLL:

Kung Fjalar Nadeschda Kan ej Kungarne på Salamis

Psalmer N:o 2. Herrans bud N:o 3. N:o 10. Herrans bön N:o 12. Döpelsen Konung Davids psalmer N:o 27. Den 8 kon. Dav. ps. N:o 37. Den 19 kon. Dav. ps. N:o 39. Den 22 kon. Dav. ps. N:o 49. Den 37 kon. Dav. ps. N:o 52. Den 41 kon. Dav. ps. N:o 57. Den 46 kon. Dav. ps. N:o 102. Den 137 kon. Dav. ps. N:o 103. Den 139 kon. Dav. ps. N:o 131. Julpsalm N:o 134. Nyårspsalm N:o 146. Trettondedagspsalm Passionspsalmer N:o 147. Människones son N:o 148. Suckar vid korset N:o 149. Jesu ord på korset N:o 161. Kristus i grafven N:o 167. Påskpsalm Pingstpsalmer N:o 178 N:o 179 N:o 185 N:o 199. Läroämbetet Psalmer öfver söndagsevangelier N:o 201. Joh. 2: 1 11 N:o 202. Matt. 20: 1 16 N:o 204. Luk. 16: 19 31 N:o 208. Luk. 16: 1 9 N:o 209. Luk. 10: 23 37 N:o 210. Luk. 17: 11 19 N:o 212. Matt. 18: 23 35 Om Guds ord och församling N:o 223. Gudstjänsten N:o 225. Guds ord N:o 226. Guds hus N:o 236. En kristens stridspsalm N:o 237. Ljusets seger Om ett kristeligt lefverne N:o 269. Världens fåfänglighet N:o 275. Emot dryckenskap N:o 277. Emot okyskhet N:o 282. Korset N:o 296. Bönepsalm Böner i landsplågor N:o 308 N:o 309 N:o 311. Bön om frid N:o 312. Jordens fruktbarhet N:o 314. Sommaren N:o 318. 1 hungersnöd N:o 321. Fosterlandet Bröllopspsalmer N:o 326 N:o 328 N:o 329. För barn N:o 335. På resa Måltidspsalmer N:o 341 N:o 343 Morgon och aftonpsalmer N:o 344 N:o 348 N:o 352. Morgonpsalm N:o 363. Aftonpsalm Beredningspsalmer till döden N:o 379 N:o 381 N:o 382 N:o 390. Suckan i dödsångest

Smärre berättelser En julkväll i lotskojan Lurendrejaren Eldsvådan Den väntande Processmakaren

Uppsatser Några ord om nejderna, folklynnet och lefnadssättet i Saarijärvi socken Några ord om Svenska akademiens valspråk: Snille och smak Några ord om metoden att uppläsa bunden stil En anmärkning om konstnärens förhållande till naturen Om parodien Försök till en naturalhistorisk beskrifning öfver den poetiska örnen Fru Lenngren Skaldestycken af F.M. Franzén. Femte bandet Törnrosens bok Ramido Marinesco Lucrezia Borgia, dram af Victor Hugo Är Macbeth en kristlig tragedi? Några ord om poemet "Fjalar" och Saimas kritik öfver detsamma Till författaren af "Svar till den gamle trädgårdsmästaren"

KUNG FJALAR

En dikt i fem sånger

Första sången.

Han, skaparn af lycka och sed, Skall se en dag, när, fläckad af brott, hans ätt Slocknar i blygd, hans son, den ende, Sluter som brud sin syster i eldad famn.

Satt hög å sin konungastol Hugstore Fjalar, Gauthiods kung. Hans blick, Klarnad i vunna segrars fröjder, Skimrade ung än under hans silfverhår.

Jul kommit; det dracks i hans borg, Midvinterns festmjöd jäste i skumhöljdt horn, Hundrade facklor brunno, flere Jublade kämpar nu i sin konungs sal.

Alf, Vesete, Kare och Rafn, I sommarns strider pröfvade, Ingul djärf, Agnar och bärsärks mördarn Hadding, Ynglingar än, dock nämnde i skaldens sång,

Styr, ärrig, och Sote, med sköld Af tvenne tolfter pilar igenomträngd, Drucko i drottens rund. Hvem täljer Alla hans kämpars namn och de bragders tal?

En glömme dock sångaren ej, Årtyngde Sjolf, härskarornas bane, dig, Ende af forna tiders hjältar, Sparad åt Fjalar kung i hans ålder än.

Du stod vid hans sida, då ung I bådas ådror brusade lifvets ström; Trotsande årens makt och dödens, Blödde en svalkad blod du med honom än.

Lyss, konungen reser sig opp, Hans hand har fattat skummande hornet kring. Hugad är drotten nu att tala, Svärja han vill sin ed, det är löftets stund.

"Upp", talar han, "lyssnen, I män, Den gamle ekens svällande sommarlöf, Vuxna på nytt kring gråa stammen, Härjad af stridens stormar så mången gång... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books