Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Samlede Værker Første Bind   By: (1866-1930)

Book cover

First Page:

JEPPE AAKJÆR

SAMLEDE VÆRKER

I

JEPPE AAKJÆR

SAMLEDE VÆRKER

FØRSTE BIND

DIGTE 1885 1908

GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG

KJØBENHAVN OG KRISTIANIA 1918

FYENS STIFSBOGTRYKKERI (DREYER)

Det er nu om ved tyve Aar siden, at jeg udsendte min første Digtsamling, "Derude fra Kjærene". Senere er der fulgt fem efter foruden et Udvalg: "Liv og Sang".

I Almindelighed ordner man vel sine Vers efter deres Indhold og Samhørighed; sørger saavidt muligt for, at det ene Digt ikke misklæder det andet. Slige Hensyn er der ladet haant om i denne Udgave; her hvor det har været mig om at gjøre at vise min digteriske Udvikling, har jeg foretrukket at ordne efter Tidsfølgen, der kun er bleven brudt et Par Steder, hvor en Digtcyklus var saa intimt sammenføjet, at en Omordning ikke syntes heldig. For at faa Udviklingsbilledet saa klart frem som muligt har jeg medtaget en Del Digte, som æstetisk set hører til Undermaalerne; det gjælder først og fremmest nogle Vers, som ligger langt tilbage i min Produktion; de er kun sat ind for Perspektivets Skyld. Man maa dog ikke tro, at jeg har taget med baade Revl og Krat. 2 300 Ungdomsdigte, om det gør det, har pænt maattet blive hjemme; ogsaa en Haandfuld Digte, som tidligere har været med i Samlingerne mest i den første har delt Skæbne med disse, fordi jeg nu af én eller anden Grund er bleven led ved dem.

Men i alt væsentlig rummer nærværende Samling hvad der har staaet i: "Derude fra Kjærene" (1899), "Fri Felt" (1905), "Rugens Sange" (1906), "Muld og Malm" (1909), "Den Sommer og den Eng " (1910) og "Vejr og Vind og Folkesind" (1916), desuden ca. 60 Digte det er noget nær en Femtepart som ikke tidligere har været ude i Bogform, deraf en Snes Stykker fra de to sidste Aar.

Jeg har gjort mig megen Umage For gjennem Breve og Dagbøger etc. at bestemme det enkelte Digts Tilblivelsestid. Hvor der i saa Henseende er Uoverensstemmelse mellem, denne og tidligere Udgaver bedes nærværende lagt til Grund. Et Digt har sommetider ligget i mit Sind i Aarevis; Tallet ved Foden angiver da kun det Datum, da jeg anser det for færdigt.

Det er uhyre svært nu efter mange Aars Forløb at faa den Slags korrekt det gjælder ikke blot Digtets Fødselsdata men ogsaa Noterne bag i Bindene ; og Fejl er der selvfølgelig begaaet. Men paa de fleste Punkter mener jeg dog, at mine Oplysninger skal holde Stik. Og de, der ikke bryder sig om mine med saa megen Møje fremskaffede Noter osv., kan jo lade dem uænsede.

Jenle, 10. August 1918.

Jeppe Aakjær.

INDHOLD.

Aa spil de Toner Aften Gjøgen Aftenstævne An Mari hinne Filosofi An Mari trajter Øl Anna An Wolles Dreng Arbejd! Arbejdersang Arbejdernes Læseselskab Arbejdersølvbryllup

Barnet og den gamle Gaard Bedst i Danmark Bileam og hans Æsel Bjærgmands Snak Bjørnstjerne Bjørnson Bonde Gymnastik Bondens Datter synger Bondestudent Bondevise Bossen Brev afbrudt Brudeslot Bryllupsvise Burns

Da de dømte Zola Da man skød Trofast Den Fattiges Blad Den første Lærke Den Gaang te a war gywt med Lavs Den Gud jeg beder til Den jydske Lyng Den revolutionære Student Den syge Yngling Der fløj en liden Sommerfugl Der gaar saameget tilspilde De syge Typografer Det banked paa min Rude Det "levende" Ord Drachmann De Unges Forening Du blege Kvinde Du kjender ikke Engen Du og jeg Dødsramt

Efteraarsvise Endnu et bitte Nyk En Fabel En koged Hummer En Mindesten En Synd Evald Tang Kristensen

Foraar i Roskilde Forpagter Lars Forspil (til "Rugens Sange") For vi træder hverandre i Dyndet ned Fra Landsbyen Frederiksberg Fræ den Jen Jepp aa te denaan Fødselsdag Født i Juli Første Gang

Gaa i Skoven Gammel Kjærlighed Glad Vise Gravvers Grundlovssang til Fjandboerne

Hedelandet Hedens Degn Hedevandring I II Hegel Hellesø Herkules Hjem fræ Plovgild Hjemme Hjøle Thames Holger... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books