Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Schetsen uit Napels en Omgeving De Aarde en haar Volken, 1909   By:

Book cover

"Schetsen uit Napels en Omgeving" by G. J. de Groot is a fascinating and detailed account of the author's travels in Naples and its surrounding areas. The book provides unique insights into the culture, history, and landscapes of this beautiful region in Italy. De Groot's writing is vivid and descriptive, painting a vivid picture of the sights, sounds, and experiences he encountered during his journey.

One of the book's strengths is its attention to detail, with De Groot delving into the historical background of the places he visits and providing interesting anecdotes and observations along the way. His passion for the subject matter shines through in his writing, making it an engaging and enjoyable read for anyone interested in travel literature or Italian culture.

Overall, "Schetsen uit Napels en Omgeving" is a well-written and informative book that offers a glimpse into the beauty and charm of Naples and its surroundings. Whether you are planning a trip to Italy or simply enjoy armchair travel, this book is sure to captivate and inspire you.

First Page:

SCHETSEN UIT NAPELS EN OMGEVING.

Door Dr. G. J. de Groot.

Het wordt den reiziger, die na een spoortreinrit van een uur of vijf in den "treno direttissimo" uit het trotsche en rustige Rome komt, vreemd te moede als hij het station te Napels is binnengereden. Nog nauwelijks staat de trein stil of een leger van blauwkielen (facchini) bestormt letterlijk de aankomende reizigers. Men vraagt u niet, of ge van hun hulp gediend zijt; zonder veel praatjes te maken nemen zij u de bagage uit de handen en brengen u naar den uitgang. Ge behoeft ook hier niet lang naar een rijtuigje te zoeken, want van alle kanten schreeuwen de koetsiers hun "Volete" (wilt gij?). Deze koetsiers, het zijn niet de welgedane Hollandsche met hun glimmenden hoogen hoed. Kleine magere mannetjes met een versleten deukhoed of met een panama op naar de laatste mode, ge vindt ze in alle trappen van welstand. De rijtuigjes zijn klein evenals de Napolitaansche paardjes. Ge zijt aanvankelijk wel een beetje huiverig om in deze karretjes plaats te nemen, daar zij er meestal zeer onzindelijk uitzien. Iedereen maakt er echter gebruik van. Van de eenvoudige volksmenschen, de werklieden met gereedschappen tot de jeunesse dorée, en het rijtuigje kan ternauwernood hun aantal bevatten. Voor eenige soldi moet de koetsier soms 3 of 4 passagiers rondrijden, bijeengepakt en op elkaars knie zittend... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books