Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Si Rizal at ang mga Diwata Zarzuelang Tagalog na may Dalawang Yugto   By: (1880-1946)

Book cover

First Page:

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit.]

[Patalastas Manuel de Leos/Libreria de R. Martinez]

=Si Rizal at ang mga Diwata=

= (ZARZUELANG TAGALOG NA MAY DALAWANG YUGTO) =

TUGTUGIN NG

=Gurong Manuel Lopez=

AT TITIK NI

Jose N. Sevilla

(Unang Pagkalimbag)

MAYNILA, 1913.

Imp SEVILLA, Ilaya 601 Tondo, Manila.

[Larawan: Dr. José Rizal y Mercado]

Dr. José Rizal y Mercado

Ala ala sa dakilang Bayani, bilang pamimintuho sa kanyang mga banal na mithiin.

=Ang Kumatha=

MGA TAONG GAGANAP

Rizal 14 na taon Filipinas Anangki Sakim Ingit Minerva Panahon

Mga Diwata Kagandahan Karangalan, Kasayahan at Kayamanan

Coro Ng Kabataan Kabinataan Mga Panganay

TAGUBILIN:

Ipinagbabawal ang pagtatanghal na walang pahintulot ng Gurong si G. Manuel Lopez at ng Kumatha.

=SI RIZAL AT ANG MGA DIWATA=

= UNANG YUGTO =

Sa kabilang dako ng tanawin ay kakahuyan at bundukin at sa kabilang dako'y bahagi ng dagat BAY.

Isang bangkang lunday ang nakapugal na bay bayin.

= Lalabas ang Coro ng Kabataan na boong lugad na nagaawit. =

I TUGMA

AWITIN

(Lahat) Tayo na't magpaliguan Dito sa dagat na tabang Tubig niya'y sakdal linaw Anong sarap! Anong inam!

(Lalaki) Banka'y atin nang ibunsod At sabayan ng pag gaod Kapit kayo't mahuhulog Mahirap na ang malunod.

(Babai) Anong sarap na aliwan Ng mamangka sa dagatan Huwag kayong magagalaw Ang bangka ay gumigiwang.

(Lahat) Tayo na't maglusungan Sa tubig na sakdal linaw Hayo na't maglundagan Anong sarap manimbulan!

= Magpapasukang lahat sa loob. Si Rizal ay lalabas sa kabilang dako na wari'y may hinahanap. =

II TUGMA

Rizal: Ako ay iniwan.... Hindi na inisip, Ang nagsisiluhang Ina at kapatid, Nagpasasang lahat sumimsim ng tamis Ng pagliliwaliw.... at kami'y sa sakit.

Anong pagkahirap ng ganitong buhay Maraming kapatid ay di maasahan, Ang nangatuturing na mga panganay Na dapat huwarin sa mabuting asal, Sa landas ng puri'y dapat na mag akay At dapat magsikap ng ikararangal, Ng kanyang kaanak, ng kanyang pangalan, Ay siyang nagiging masamang huwaran At dumog sa hilig na napakahalay.

Ang tanang pag asa ng Ina kong giliw Ang kabinataang dinaladalangin, Siyang tatawagan, aking ituturing Yaring kalagayang balot ng hilahil.

Nguni't hindi kaya ariing aglahi Ng mga kapatid ang gayong mungkahi?

(Mag iisip ng boong alinlangan)

Sa ano't ano ma'y aking luwalhati, Ang agad malaman yaring pagwawari.

( Anyong hahanapin, sa kabilang dako'y lalabas ang Kabinataan. )

III TUGMA

(ANG KABINATAAN AT SI RIZAL)

SALITAAN:

Kabinataan: Ang buhay ng tao ay isang pangarap Isang kasayahang walang makatulad Ang di magtamasa ay hangal at uslak Laging magtitiis, laging maghihirap.

Rizal: (sa sarili) Ang kabinataan.... (lalapitan) Kayo 'y siyang pakay Talagang sadya kong kayo'y tatawagan, Sana'y isasamong si Ina'y káwaan.

(tunog) Ibig baga ninyo mga hinihirang Na samahan ako't Siya'y saklolohan?

Kabinataan: Kami ay may lakad; huwag abalahin At ang kasayaha'y dapat tamasahin, Hindi mo ba tantong ang hindi sumimsim Sa kanyang tagayan ay mangmang ó baliw?

(hihimukin) Sumama ka Rizal, sa ami'y sumama At doon pahirin ang bakas ng dusa... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books