Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Sprookjes van Jean Macé   By: (1815-1894)

Book cover

"Sprookjes van Jean Macé" is a delightful collection of classic fairy tales retold by Jean Macé. Each fairy tale is beautifully written and accessible for readers of all ages. Macé's storytelling is captivating, drawing readers into a whimsical world filled with magic and enchantment.

The characters in the stories are well-developed and memorable, with each tale offering a valuable lesson or moral for readers to ponder. The language used is lyrical and engaging, making it a joy to read aloud or silently. From talking animals to brave heroes, each story is filled with adventure and excitement.

Overall, "Sprookjes van Jean Macé" is a charming and timeless collection of fairy tales that will enchant readers of all ages. Jean Macé's imaginative retellings breathe new life into classic stories, making this book a must-read for anyone who enjoys a good fairy tale.

First Page:

SPROOKJES

VAN

JEAN MACÉ.

VERTAALD DOOR HERMANNA.

GEÏLLUSTREERD DOOR JAN WIEGMAN.

I.

DE KLEINE DEUGNIET.

Er was eens een kleine jongen, die zoo stout was, dat ieder er schande over sprak. Hij sloeg de kindermeid, gooide moedwillig glazen en borden stuk, stak zijn tong tegen zijn vader uit en durfde zijn arme moeder, die hem, ondanks al zijn gebreken, hartelijk liefhad, boos van zich af te duwen, als zij hem, midden in een driftbui, in haar armen wilde nemen, om hem tot bedaren te brengen.

Behalve zijn ouders, noemde niemand hem meer bij zijn eigenlijken naam; men zei eenvoudig Deugniet tegen hem, of wel Verniel al, maar dat was zoo'n mondvol om uit te spreken. Als de kleine jongen maar een spikkeltje eergevoel had gehad, zou hij er zich stellig erg over hebben geschaamd, want zóó heette de hond bij hem thuis ook, een echte woesteling, die alles kapot maakte.

Deugniet schaamde zich echter nooit.

Je denkt nu misschien, dat hij ook een nare jongen was om te zien.

Integendeel, hij had wàt een aardig gezichtje en mooi, blond krulhaar, waar zijn moeder niet weinig trotsch op was. Als hij in een goede bui was zoo'n bevlieging duurde helaas maar kort kon hij er wezenlijk uitzien om te stelen.

Je kunt begrijpen hoeveel verdriet zijn ouders er van hadden, dat hun jongetje in werkelijkheid zoo heel anders was, dan je, op zijn uiterlijk afgaande, zoudt meenen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books