Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Thet Oera Linda Bok Naar een Handschrift uit de Dertiende Eeuw   By: (1804-1879)

Book cover

The Oera Linda Bok Naar een Handschrift uit de Dertiende Eeuw is a fascinating and controversial book that claims to be a historical account of the ancient Frisian people. Written in the 19th century by J.G. Ottema, the book presents itself as a translation of an ancient manuscript that was supposedly discovered in the Netherlands.

The contents of the book are both intriguing and perplexing, as they detail the history of a civilization that predates many established historical narratives. The text is filled with myths, legends, and genealogies that paint a rich and detailed picture of a society that flourished in the Frisian region.

However, the authenticity of the Oera Linda Bok has been widely disputed by scholars, with many labeling it as a hoax or a work of fiction. The language and writing style used in the manuscript have been criticized for not aligning with the time period it claims to be from.

Overall, The Oera Linda Bok Naar een Handschrift uit de Dertiende Eeuw is a thought-provoking read that offers a unique perspective on ancient history. Whether one believes in its authenticity or dismisses it as a fabrication, the book is sure to spark curiosity and debate among readers.

First Page:

Thet Oera Linda Bok

Naar een handschrift uit de dertiende eeuw.

Eigendom der familie Over de Linden, Aan Den Helder, Bewerkt, vertaald en uitgegeven door

Dr. J. G. Ottema.

Tweede uitgave.

Te Leeuwarden, bij H. Kuipers.

1876.

Gedrukt bij J. R. Miedema te Leeuwarden.

VOORBERICHT.

De eerste druk van het Oera Linda Boek is uitverkocht, en daardoor de gelegenheid ontstaan, om eene tweede uitgave ter perse te leggen. Voor mij is dit eene gewenschte zaak, omdat ik nu in staat gesteld ben hier en daar eene ingeslopen fout te herstellen of eene minder juiste vertaling te verbeteren.

Van zijne eerste verschijning af, ja zelfs reeds voor dat het gedrukt was, heeft het boek eene groote tegenspraak en veroordeeling ondervonden. Vele pennen zijn daarover in beweging gebracht, eerst om de uitgave te beletten en vervolgens om de verspreiding tegen te gaan.

Niet alleen binnen 's lands, maar ook daar buiten is men tegen dat boek te velde getrokken, als of van de echtheid of onechtheid daarvan het welzijn van land en volk afhing... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books