Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Thury Zoltán összes művei, Volume I Ketty és egyéb elbeszélések   By: (1870-1906)

Book cover

First Page:

THURY ZOLTÁN

ÖSSZES MÛVEI

ELSÕ KÖTET

KETTY ÉS EGYÉB ELBESZÉLÉSEK

Nyomatott a kiadó Kner Izidor könyvnyomdájában

GYOMA

1908

TARTALOMJEGYZÉK

Ketty A sztrájk A sütemény Kõmûvesek Becsület Az egér A legszegényebb vértanú A vacsora A miniszter vendégei A hatodik Az ezred A gyermek Kálvária Az igazság Anna A vasút Urak és parasztok Este Éjjel Orvosságok Szerencsétlenség A botrány A két Glubovitz A komponista A szerzõ Rubin urnál Az öregrendû ur A tisztességes emberek Az utolsó órában Két boltos Tercsa néni gyermeket nevel Logika Át kell dolgozni a könyvet Sötétség A király és a pipacs A farkas A két fiu Raffay tisztelendõ ur A specziálista A Flórián filozófiája A lovak

KETTY

I.

A bürgerstrassei nagy czivilkaszárnya dobrakerült s jó olcsón jutott hozzá a szép nagy házhoz valami Huber nevü vastag, goromba képû bajor. A müncheni házakon nagyon sok az adósság, annak esett áldozatul a czivilkaszárnya is. Nem valami túlságosan nagy épület ez, hanem a környezet kunyhói közül ugy kiemelkedik a négy emeletével, mint a milyen nagy egy hegy a hangyazsombék mellett és szabályos, mint egy koczka, nincs rajta semmi felesleges. A falait már megszürkítette a sok hó és esõ s csupa szûk, munkásemberek számára épített lakosztály miatt lett kaszárnya a neve. Huber ur másnap beköltözködött a földszintre s minthogy meg akarta ismerni a lakóit, mindjárt ebéd után behivatta a házmesternét.

No csak õszintén rukkoljon ki mindennel. Fizetnek a lakók?

Hát igen, igen hümmögött az asszony.

Pontosan?

Igen, igen... Látszott, hogy szeretne el is hallgatni valamit, ez az ember nem ugy néz ki, mint aki kegyelmet ismer a lakókkal szemben, de Huber ur nem elégedett meg a felelettel.

Számlálja elõ, kik fizetnek pontosan s kik rendetlenkednek... No, befagyott a szája?

A szegény jó asszony látta, hogy itt nincs mentség, pontosan beszámolt hát a lakókról.

Az elsõ emeleten a kárpitos megkésik néha egy két nappal, hanem azért nagyon becsületes ember. Erre az emeletre aztán nincs panasz. A második egészen pontos, sokszor még elõre ideadja a pénzt egynémelyik, nehogy elköltse. A harmadik emeleten lakik egy vámhivatalnok...

Balra, jobbra?

Jobbra, az egy kicsit kártyás, de ha szerencséje van, két három hónapról egyszerre teszi le a gondját. Fenn az atelierben egy festõ lakik, az bizony nagyon szegény ember. Beteges is, sokszor hetekig fekszik, nem tud dolgozni sem...

Menjen fel s mondja meg neki, hogy holnap reggelre költözzék ki.

Az asszony megijedt.

Én mondjam neki?

Maga hát.

Én nem, kérem.

Miért, talán nagyon mérges ember.

Nem, dehogy, de félek...

Mitõl?

Nagyon szegény ember az és szerencsétlen is, meg beteg, csak nem maradhat lakás nélkül. Tél van most, uram, nem nyár. Sohase venném a lelkemre, ha nagy elbusulásában valami kárt tenne magában.

Mondott valami ilyest?

Mondott bizony, azt mondta, hogy ha már innen is kizavarják, agyonlövi magát. Várják meg, a meddig készen lesz valamivel, négy öt képe is munka alatt van, majd csak sikerül szereznie valamit. A volt háziur rá is hagyta a dolgot, szívesen várt neki, mert látta, hogy máskülönben derék ember. Várjunk talán mi is még egy kicsit.

Ezzel majd elvégzem én mondta Huber ur és fölment az atelierbe.

Kopogására egy sápadt, szikár fiatal ember kiáltotta ki a szabadot s bizonyosan azt hitte, hogy valami megrendelõvel van dolga, mert öröm szaladt végig az arczán. Huber ur azonban gyorsan észretérítette s végzett is vele hamar.

Ön lakik ebben a szobában?

Én, szolgálatára lehetek valamiben?

Huber vagyok, az uj háztulajdonos. Hallottam, hogy uraságod rendetlenül fizeti a házbért... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books