Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen by Jan Bruylants
By:

"Jan Bruylants' novel Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen is a mesmerizing tale set in the heart of Flanders during a turbulent period in history. The author masterfully weaves together elements of folklore, history, and adventure as we follow the mischievous and witty protagonist, Tijl Uilenspiegel, on his journey through the countryside.

Bruylants' vivid descriptions bring the setting to life, immersing the reader in the sights, sounds, and smells of 16th century Flanders. The characters are well-developed and engaging, each with their own motivations and flaws that add depth to the story.

One of the standout aspects of the novel is its exploration of themes such as resistance, loyalty, and the power of storytelling. Tijl Uilenspiegel's clever antics and resourcefulness serve as a lens through which we see the struggles and resilience of the Flemish people during a time of political upheaval.

Overall, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen is a captivating and thought-provoking read that will appeal to fans of historical fiction and adventure novels. Bruylants' skillful storytelling and richly-drawn characters make this a book that is hard to put down."

Book Description:
Volgens de legende was Uilenspiegel een deugniet die vrij als een vogel in de zestiende eeuw door de Nederlanden trok en iedereen voor de gek hield met zijn streken. Uilenspiegel wordt bijgestaan door zijn goedmoedige dikke vriend Lamme Goedzak en zijn vriendin Nele. Volgens de legende heeft Tijl behalve zijn schelmenreputatie ook de status van verzetsheld tegen de Franse bezetting van de Nederlanden in de 16e eeuw. Hiermee kent de figuur in Vlaanderen nu de reputatie van "geest van Vlaanderen". (Naar Wikipedia)
De legende van Tijl Uilenspiegel werd voor het eerst (in het Frans) opgetekend door Charles de Coster in 1867. Het boek werd vele malen in het Vlaams vertaald, op Project Gutenberg, DBNL en andere websites zijn meerdere versies te vinden. Hier wordt voorgelezen uit de tekst van Jan Bruylants.


Stream audiobook and download chapters
Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books