Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Tine   By: (1857-1912)

Book cover

"Tine" by Herman Bang is a captivating novel that delves into the complexities of human emotions and relationships. The story follows the life of a young woman named Tine, who struggles with her own identity and desires in a society that expects women to conform to certain norms. Bang's prose is both intricate and emotional, painting a vivid picture of Tine's inner turmoil and external battles. The way Bang explores themes of love, loss, and self-discovery is both touching and thought-provoking, making this novel a compelling read for anyone interested in character-driven storytelling. Overall, "Tine" is a beautifully written and poignant novel that will stay with the reader long after they finish the final page.

First Page:

TINE

AF

HERMAN BANG

1889

Tine udkom i tidsrummet 18. 24.10.1889, kostede 5 kr., i komponeret bind 6,50 kr., og indeholder XX 287 1[3]s. i lyseblaat omslag med sort tryk.

I Tine. II blank. III Tine. Af Herman Bang. Forlagsmærke. Kjøbenhavn. Forlagt af L.H. Schubothes Boghandel. Græbes Bogtrykkeri. 1889. IV blank. V Til Erindring om min Moder.

VI blank. VII XIX fortale. XX blank. 1 287 tekst [288] blank. [289] "Giv os at fatte dine Vidnesbyrd." [290 blank, bladet kan findes indsat foran dedikationen].

Omslagets indersider har reklamer for bøger af forskellige forfattere, bagsiden for bøger af Bang.

Forlagsbindet (paa Kgl. Biblioteks eksemplar bordeauxfarvet) har forfatternavn og titel i guldtryk, rammer i guld og sort, paa bagsiden ramme og forlagsmærke i guldtryk. Højde 180 mm.

Til Erindring om min Moder.

Denne Bog tilhører dig.

Den Gang, da du endnu var stærk og lykkelig, gik vi en Dag, som vi, mens jeg var Dreng, saa ofte plejede, naar Skumringen faldt paa, en "Ønskevandring" ned ad Byens Gade: i Butiksruderne pegede vi ud alt, hvad vi ønskede, vi delte og vi stredes om de Herligheder, som ikke var vore. Den Dag stansede vi ogsaa foran Boghandlerens Vindu, og du læste alle Bindenes Titler og sagde: Naar du nu en Gang skriver en Bog, skal du sætte mit Navn paa dens Blad... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books