Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Tolstoi's leven Zijne persoonlijke herinneringen, brieven en aanteekeningen 1828-1863   By: (1860-1931)

Book cover

Tolstoi's leven Zijne persoonlijke herinneringen, brieven en aanteekeningen 1828-1863 provides an intimate look into the life of the renowned Russian author, Leo Tolstoy. Pavel Ivanovich Biriukov meticulously compiles personal recollections, letters, and notes from Tolstoy himself, offering readers a rare glimpse into the mind of a literary genius.

The book delves into Tolstoy's thoughts, struggles, and relationships, shedding light on the man behind the iconic works such as War and Peace and Anna Karenina. Biriukov's meticulous research and insightful commentary add depth to the collection, allowing readers to better understand Tolstoy's motivations and inspirations.

This compilation is a must-read for any fan of Tolstoy's work or anyone interested in Russian literature and history. It provides a uniquely personal perspective on one of the greatest literary figures of all time, making it a valuable addition to any bookshelf.

First Page:

Tolstoi's leven

Zijne persoonlijke herinneringen, brieven en aanteekeningen

1828 1863

Bewerkt door

P. Biroekoff

Geautoriseerde vertaling naar het Russische handschrift

Door

Emma B. van der Wijk

Met afbeeldingen

Amsterdam P. N. van Kampen & Zoon.

OPDRACHT.

Aan mijne vrouw Paula Nikolajewna wijd ik dit boek, het groote werk van mijn leven, dat zoo zwaren, moeitevollen arbeid van mij eischte. Met oprechten dank draag ik het op aan haar, die mij zoo menigmaal mijn' last verlichtte, en mij uren schonk van ontspanning, zoo noodig bij 't vervullen van mijn' taak.

Nooit toch had ik dit boek kunnen schrijven zonder hare zelfverloochenende en zelfopofferende hulp, waarmee zij mij bijstond in alle omstandigheden van mijn leven.

Ik draag mijn arbeid dus op aan mijne vrouw, en aan allen die er, ongenoemd, aan hebben meegewerkt.

P. B.

INLEIDING.

Met eerbiedigen schroom en overtuigd van mijne geringe krachten, bereid ik mij voor tot dit mij heilige werk: het schrijven van eene biographie van den grooten ouden man, van mijn' onderwijzer, van Leo Tolstoi... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books