Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Uit Sowjet-Rusland Beelden en beschouwingen   By: (1869-1952)

Book cover

First Page:

OPMERKINGEN VAN DE BEWERKER: De tekst in dit bestand wordt weergegeven in de originele, verouderde spelling. Daarnaast zijn veel woorden verschillend gespeld. Er is geen poging gedaan dit te corrigeren of de tekst te moderniseren. Inconsistent gebruik van verbindingsstreepjes is behouden. Overduidelijke druk en spelfouten in het origineel zijn gecorrigeerd. Aan het eind van het boek volgt een overzicht van de aangebrachte correcties. Bladzijde nummering is verwijderd. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Voetnoten zijn hernummerd en verplaatst naar het eind van het hoofdstuk. In het origineel worden lage en hoge aanhalingstekens gebruikt. Deze zijn in dit bestand weergegeven als »aanhalingstekens«. De cursief gedrukte tekst in het origineel is in dit bestand weergegeven als cursief . Uitgespatieerde tekst is weergegeven als uitgespatieerd.

UIT SOWJET RUSLAND

BEELDEN EN BESCHOUWINGEN DOOR HENRIETTE ROLAND HOLST

INHOUD bladz. 1 TER INLEIDING 3 I. DE HEENREIS 5 II. HET UITZICHT DER DINGEN 21 III. SCHADUWEN OVER HET LAND 33 IV. VOORGANGERS EN BELICHAMERS 44 V. DE VROUWEN IN RUSLAND 55 VI. KIEMEN VAN NIEUWE VREUGDE EN NIEUWE SCHOONHEID 83 VII. KIEMEN VAN NIEUWE VREUGDE EN NIEUWE SCHOONHEID (slot) 107 VIII. DE TERUGREIS 116 IX. TOT SLOT 134

UITGEGEVEN DOOR W. L. & J. BRUSSE'S UITGEVERS MAATSCHAPPIJ, ROTTERDAM, IN OPDRACHT VAN HET KOMITEE TOT PROPAGANDA ONDER DE INTELLEKTUEELEN VOOR HULPVERSCHAFFING AAN SOWJET RUSLAND (KOMPINRUS)

TER INLEIDING.

Een heldere allervroegste voorjaarsdag. Kraaiende hanen, bloeiende hazelaars. Natuur ontwaken vóór den tijd.

Een breede diepe sloot vol water; een heel smal plankje voert er over, glibberig en half vergaan. Achter die sloot gaat mijn pad verder; dáár ligt het land, waar ik heen wil, open. Besluiteloos sta ik en draal, zet één voet dwars over het plankje, trek hem weer terug. Een wonderlijke gedachte duikt op: »Als ik er over kom, ga ik nog in dit voorjaar naar Rusland«. Dwaze gril of ingeving? Ik weet het niet, maar »iets« dringt mij het plankje op... ik ga de sloot over... Nu weet ik, dat ik doorzetten zal.

Een grijze dag, einde April. Een naargeestig vertrek: het passenbureau te Rotterdam. Menschen komen, nemen plaats vóór het hekje, wachten, worden geholpen, gaan weg.

»Ein Durchreise Visum für Berlin? Wo wollen Sie denn hin?«

»Nach Russland«.

Plotselinge stilte. Algemeene on sympathieke belangstelling in mijn persoon... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books