Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Vóór vier Eeuwen Een Volksboek over de Ontdekking van Amerika   By: (1840-1909)

Book cover

Vóór vier Eeuwen Een Volksboek over de Ontdekking van Amerika by Pieter Louwerse is a captivating and insightful account of the discovery of America. Louwerse expertly weaves together historical facts and anecdotes to create a rich tapestry of the events leading up to and following Columbus's voyage.

The author's writing style is engaging and accessible, making this book suitable for both casual readers and history enthusiasts alike. Louwerse's attention to detail and thorough research shine through in every page, providing readers with a comprehensive understanding of this pivotal moment in history.

One of the standout features of this book is the inclusion of illustrations and maps, which help bring the story to life and assist readers in visualizing the various locations and events discussed. Additionally, the inclusion of personal accounts and perspectives adds depth and complexity to the narrative, allowing readers to connect with the individuals involved in this historic journey.

Overall, Vóór vier Eeuwen Een Volksboek over de Ontdekking van Amerika is a must-read for anyone interested in learning more about the discovery of America and its lasting impact on world history. Louwerse's meticulous attention to detail, engaging writing style, and comprehensive research make this book a valuable addition to any history lover's library.

First Page:

Vóór vier Eeuwen.

[Illustratie: CHRISTOPHORUS COLUMBUS.]

Vóór vier Eeuwen.

EEN VOLKSBOEK

OVER

DE ONTDEKKING VAN AMERIKA,

DOOR

P. LOUWERSE.

Met Portretten en verschillende Illustraties.

SNEEK.

J. F. VAN DRUTEN.

HOOFDSTUK I.

INLEIDING.

De aardappel is oorspronkelijk een Amerikaansch gewas, tenminste, men houdt Chili of Mejico voor het vaderland ervan, en met zekerheid weet men, dat deze plant vroeger in heel Europa niet te vinden was. In 1565 was er echter een Engelschman, John Hawkins geheeten, die het dagelijksch brood, en waarschijnlijk wel meer dan dat, als slavenhandelaar verdiende. Daar, door eene langdurige reis, zijn scheepsvoorraad aan levensmiddelen in Amerika noodwendig moest aangevuld worden, zoo nam hij te Santa Fé, eene stad in de nabijheid van de Rio la Plata, bij gebrek aan wat beters, een soort van knollen aanboord, welke daar groeiden en door de inlanders gegeten werden. Van deze knollen had hij nog over toen hij eene Iersche haven binnenliep... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books