Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Van Batavia naar Atjeh, dwars door Sumatra De Aarde en haar Volken, 1904   By:

Book cover

In the book "Van Batavia naar Atjeh, dwars door Sumatra" by F. Bernard, the author provides a fascinating and detailed account of his journey through Sumatra in 1904. From the bustling city of Batavia to the remote region of Atjeh, Bernard takes readers on a captivating adventure filled with vivid descriptions of the landscapes, people, and customs of the island.

One of the standout aspects of the book is Bernard's ability to bring the reader along with him on his expedition, as if they were right by his side experiencing the sights and sounds of Sumatra. His writing is both informative and engaging, providing valuable insights into the diverse cultures and histories of the different regions he visits.

Additionally, Bernard's observations on the social and political dynamics of Sumatra at the turn of the 20th century offer a unique perspective on a time and place that may be unfamiliar to many readers. His keen eye for detail and his deep appreciation for the natural beauty of the island shine through in his writing, making this book a must-read for anyone interested in travel literature or Southeast Asian history.

Overall, "Van Batavia naar Atjeh, dwars door Sumatra" is a captivating and immersive read that will transport readers to another time and place. F. Bernard's rich descriptions and insightful commentary make this book a valuable addition to any library.

First Page:

VAN BATAVIA NAAR ATJEH

DWARS DOOR SUMATRA.

Naar het Fransch van F. Bernard.

Batavia, 7 April.

Morgen zullen wij uit Batavia vertrekken. Ik heb bijna den geheelen dag in de stad rondgeloopen, want ik wil het beeld van deze plaats diep in mijn geheugen prenten. Later zal ik onder den donkeren europeeschen hemel in den winter 't schitterend vizioen oproepen; dan zal ik de wandeling van vandaag nog eens overdoen en in de gesloten huiskamer, beschut voor den scherpen wind en den ijskouden regen, zal ik het indolente leven van dit schoone land opnieuw genieten.

Ik kom zoo juist na het gewone zware middag maal uit het hôtel. De straten zijn ledig. De copieuse rijsttafel maakt de Europeanen suf; ieder gaat slapen of rusten in de ruime slaapkamers met een minimum van kleeding. De Maleiers zelf zoeken ook de schaduw en spelen of babbelen, neergehurkt aan den voet der boomen of op de steenen der verlaten galerijen. Een dos à dos, het ongemakkelijke, javaansche rijtuigje, voert mij zachtjes aan door de lanen. Hier is het Koningsplein; de groote grasvlakte breidt haar groen tapijt uit tot aan de lijn van mooie boomen vóór en rondom het Museum. De huizen zijn in 't groen verscholen; men ziet maar nauwelijks hier en daar een stukje witten muur of een groot, ingedeukt dak... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books