Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Van Schooljongen tot Koning Een verhaal samengesteld uit de aanteekeningen van Robert I, koning van Czernovië   By: (1873-1953)

Book cover

"Van Schooljongen tot Koning" is a captivating tale that follows the life of Robert I, a young boy who unexpectedly becomes king of Czernovië. The story is crafted from Robert's personal notes and journals, providing a unique and intimate look into his experiences and growth as a leader.

The author, A. Bertrand, does an excellent job of capturing Robert's voice and emotions throughout the story. From his struggles to adjust to his new role to his triumphs in ruling his kingdom, readers are taken on a journey of self-discovery and transformation.

The world-building in the book is vivid and immersive, transporting readers to the fictional kingdom of Czernovië. The political intrigue and courtly drama add depth to the narrative, keeping readers engaged and wanting to know what happens next.

Overall, "Van Schooljongen tot Koning" is a well-written and engaging read that will appeal to fans of historical fiction and coming-of-age stories. Bertrand's storytelling skills shine through, making this book a must-read for anyone looking for a captivating tale of royalty, power, and personal growth.

First Page:

Van Schooljongen tot Koning Een verhaal samengesteld uit de aanteekeningen Van Robert I Koning van Czernovië

Door A. Bertrand Geïllustreerd door Jan Sluyters

Amsterdam H.J.W. Becht 1903

INHOUD.

I. Hoe dit Boek ontstond 1

De ontvoering van een Hoogere Burgerscholier op 13 October 1901. Na een jaar van angst en spanning zien zijn vrienden hem terug. Er wordt hem f10.000 geboden voor een beschrijving van zijn lotgevallen.

II. Rob vliegt de Lucht in 11

Wat Rob in het Vondelpark vond. De geheimzinnige doos. Rob meent een komplot op het spoor te zijn. Hoe zijn nieuwsgierigheid gestraft werd.

III. Op het Luchtschip 16

Rob komt aan boord van "De Vogel". Hij wordt vriendelijk ontvangen en vindt een fraaie logeerkamer voor zich ingericht. Hij leert het leven aan boord kennen. De eerste dag valt hem niet tegen.

IV. Hoe "De Vogel" er uitzag 35

Rob ondervindt dat er in de lucht ook een H.B.S. is. La toont hem eenige wonderen. De geheimen van de stuurkamer. Bijna zoo hoog als de Mont Blanc. Rob gaat vroeg naar bed.

V. Een Strijd tusschen een Lucht en een Oorlogsschip 46

"De Vogel" gaat aan land. Er dreigt gevaar. Rob redt den commandant... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books