Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Van Schooljongen tot Koning Een verhaal samengesteld uit de aanteekeningen van Robert I, koning van Czernovië   By: (1873-1953)

Book cover

First Page:

Van Schooljongen tot Koning Een verhaal samengesteld uit de aanteekeningen Van Robert I Koning van Czernovië

Door A. Bertrand Geïllustreerd door Jan Sluyters

Amsterdam H.J.W. Becht 1903

INHOUD.

I. Hoe dit Boek ontstond 1

De ontvoering van een Hoogere Burgerscholier op 13 October 1901. Na een jaar van angst en spanning zien zijn vrienden hem terug. Er wordt hem f10.000 geboden voor een beschrijving van zijn lotgevallen.

II. Rob vliegt de Lucht in 11

Wat Rob in het Vondelpark vond. De geheimzinnige doos. Rob meent een komplot op het spoor te zijn. Hoe zijn nieuwsgierigheid gestraft werd.

III. Op het Luchtschip 16

Rob komt aan boord van "De Vogel". Hij wordt vriendelijk ontvangen en vindt een fraaie logeerkamer voor zich ingericht. Hij leert het leven aan boord kennen. De eerste dag valt hem niet tegen.

IV. Hoe "De Vogel" er uitzag 35

Rob ondervindt dat er in de lucht ook een H.B.S. is. La toont hem eenige wonderen. De geheimen van de stuurkamer. Bijna zoo hoog als de Mont Blanc. Rob gaat vroeg naar bed.

V. Een Strijd tusschen een Lucht en een Oorlogsschip 46

"De Vogel" gaat aan land. Er dreigt gevaar. Rob redt den commandant. Een Engelsch oorlogsschip. Een onbloedig gevecht. Het jacht van den ontdekkingsreiziger Lane. Rob wordt zeeman. De landing te Dover.

VI. Rob komt in Londen 68

De ontvangst te Dover. De aankomst in Londen. Het huis in Longmanstreet. Li's eerste lezing over een nooit gemaakte Zuidpoolreis. Alle Londensche heeren wenschen zich een poolmeisje tot vrouw. Het diner van het Aardrijkskundig Genootschap. Rob drinkt thee met den Koning. De kroonjuweelen.

VII. Li steelt de Kroonjuweelen 80

Li krijgt het koffertje te leen. La verricht nieuwe wonderen. De Koning ontvangt een splinternieuw koffertje. Hoe hij beetgenomen werd. De kroonjuweelen zijn gestolen! Het verhaal van de diefachtige poes. Li heeft de diamanten te pakken. De groote ontdekkingsreiziger steekt met zijn jacht van wal. Terug op "De Vogel". De reis naar Transvaal. Hoe het met de diamanten afliep.

VIII. Li vertelt z'n Geschiedenis 95

Waarin verteld wordt, hoe 't maar 'n haartje gescheeld had, of Rob was weer in 't Vondelpark gaan wandelen. Li vertelt zijn levensgeschiedenis. Rob hoort van de stichting der Oranje Republiek, van Rusland's booze plannen, van de dappere Elizabeth Helmont en den edelen ingenieur Van Stralen.

IX. Een onverwacht Avontuur 112

De kust van Tripolis. De leeuwenjacht. De onderaardsche gewelven. In handen van menscheneters! De ontdekkingsreiziger Korling als goochelaar. De vlucht. Weer op "De Vogel"!

X. Nof en de Strandroover 138

Nof is verdwenen. Men wacht hem tevergeefs. De man in het schuitje. Het losgeld. Nof komt terug. Het verhaal van Quebranto den Strandroover. Naar Czernovië!

XI. De "Vogel" wordt vernietigd 156

De reis wordt door stormen vertraagd. De nederdaling bij Midia. Er ontploft een mijn en "De Vogel" vliegt in de lucht. In Turksche gevangenschap. De Dardanellen Oorlog. Li en Rob herkrijgen hun vrijheid. De Engelsche spionnen gaan de doos in. Naar Slavowitz!

XII. Rob maakt kennis met den Hertog van Bora 168

In het Hotel Czernovië. Van Stralen ontmoet zijn broer. Daar komt de Prinses! Een ontmoeting met den aanstaanden Prins Gemaal. Esse quam videri. Van Stralen doet een duel op. De tooneelspelen van Aeschylus. Van avond om zes uur.

XIII. De Verrader 193

Waarin we Maarschalk Zabern en Prinses Elizabeth leeren kennen. Wat de gezant te Petersburg schreef. Een verrader onder de Ministers. Russakoff is ontsnapt!

XIV. Ivan Bavenski 202

Een gesprek met den Minister van Binnenlandsche Zaken. De drie verzegelde pakketten. Elizabeth hoort van het duel... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books